Zoekertjes

Zoekertjes
Projectcoördinator HerstelAcademie

VGC zoekt adjunct van de directeur Lokale dienstencentra

 • Tijdelijke jobs - Algemene directie Welzijn, Gezondheid en Gezin - A 111 diploma hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat) - Bepaalde duur Reageren tot en met: 12/06/2022

De job in het kort

Wat doe je? 

Je bent verantwoordelijk voor de ondersteuning van de lokale dienstencentra bij hun inhoudelijke werking. Je specialiseert je in het Vlaamse woonzorgdecreet en reikt de lokale dienstencentra tools aan om hun werking volgens dit decreet uit te bouwen in Brussel. De Brusselse grootstedelijke context boeit je, net als de uitdagingen die deze met zich meebrengt voor de ouder wordende Brusselaar. Het welzijnswerk interesseert je en je hebt ideeën om in te zetten op de kwaliteitsversterking ervan. Je bent sociaal en weet een netwerk te onderhouden en levendig te houden.
Je bent sterk in het leggen en onderhouden van contacten met het Nederlandstalig werkveld in Brussel en kan je ervaringen ook vertalen naar concrete ideeën en adviezen. Je beschikt over een vlotte pen en slaagt erin om beleidsteksten te vertalen naar concrete tools en acties die ondersteunend zijn voor de sector.

Opdrachten

 • Je ondersteunt de lokale dienstencentra bij het voeren van een kwaliteitsbeleid.
 • Je coördineert een traject dat de lokale dienstencentra ondersteunt bij het aanpassen van hun werking en organisatiebeleid aan de voorwaarden van het nieuwe woonzorgdecreet waarin je jezelf specialiseert.
 • Je verzamelt expertise rond buurtgericht werken en stelt deze proactief ter beschikking aan de lokale dienstencentra.
 • Je biedt de lokale dienstencentra ondersteuning bij initiatieven die bottum-up worden genomen om te evolueren naar meer structurele samenwerking tussen de lokale dienstencentra op organisatie-niveau.
 • Je bereidt het periodiek centrumleidersoverleg mee voor en zorgt voor de ondersteuning ervan.
 • Je bereidt de nieuwsbrief voor de centrumleiders voor en verzamelt hiertoe de meest actuele en relevante informatie.
 • Je volgt de ontwikkelingen binnen de woonzorgsector zowel beleidsmatig op als op het werkveld en zet dit om naar ideeën en adviezen.
 • Je onderhoudt waar relevant contacten met andere beleidsdomeinen over transversale samenwerking met de lokale dienstencentra.
 • Je draagt bij aan de inhoudelijke en organisatorische werking van de teams Welzijn en Gezondheid via deelname aan interne overlegplatforms, teamvergaderingen.
 • Je stelt een plan van aanpak op voor toegekende taken en volgt dit zorgvuldig op met aandacht voor de te realiseren doelen en de bijhorende deadlines.
 • Je maakt beleidsvoorbereidende nota’s op wanneer nodig.

Profiel

Wie zoeken we?

Je hebt een diploma hoger onderwijs van het lange type (master, licentiaat). De VGC houdt rekening met elders verworven competenties (EVC). Beschik je over een EVC-attest, dan kom je ook in aanmerking.

Competentieprofiel

Waardegebonden competenties

 • dienstbaar zijn
 • integer handelen
 • betrokken zijn

Niveaugebonden competenties

Interactief gedrag

 • anderen overtuigen
 • samenwerken

Omgaan met informatie

 • problemen analyseren
 • oordelen vormen
 • een visie ontwikkelen

Probleemoplossend gedrag

 • initiatief nemen
 • organisatiesensitief handelen

Beheersmatig gedrag

 • plannen en organiseren
 • taken en processen opvolgen

Functiegebonden competenties

 • Samenwerken
 • Initiatief nemen
 • Netwerken
 • Resultaatgericht werken
 • Taken en processen opvolgen
 • Klantgericht handelen
 • Flexibel reageren
deel:
FacebookLinkedInTwitter