Eerstelijnshervorming

Eerstelijnshervorming

Schrijf je in voor de nieuwsbrief van de Brusselse Eerstelijnzone

 

Momenteel is de eerste lijn in Vlaanderen erg gefragmenteerd en onvoldoende voorbereid om goede, geïntegreerde en, zo nodig, multidisciplinaire zorg te kunnen afleveren aan personen met een chronische zorgnood. De zesde staatshervorming heeft de gemeenschappen belangrijke extra bevoegdheden toegekend. De Vlaamse regering grijpt dit momentum aan om de eerstelijnszorg zowel op vlak van structuren als inhoud te reorganiseren.

 

Waar willen we naartoe?

Door deze hervorming wil de overheid de eerste lijn in Vlaanderen versterken zodat zij, zoals ook de Wereldgezondheidsorganisatie aanbeveelt, de hoeksteen kan vormen van een toegankelijke, effectieve en kwalitatieve gezondheids- en welzijnszorg. De eerstelijnszone is één van de aspecten in de hervorming van de eerste lijn in Vlaanderen.

 

Wat is een eerstelijnszone?

Eerstelijnszones zijn, in navolging van het eerstelijnsdecreet van de Vlaamse Overheid,  opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Het doel? Een effectieve en kwalitatieve eerste lijn waar de burger centraal staat en die toegankelijk is voor iedereen.

 

 

Een eerstelijnszone is een:

 • Geografisch afgebakend gebied;
 • Gevormd door 1 of meerdere gemeenten;
 • Aangestuurd door een zorgraad

Meer info op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid en via dit filmpje.

BruZEL: De Brusselse eerstelijnszone

De eerstelijnszone BruZEL is een samenwerkend netwerk van Nederlandstalige partners actief in het tweetalige gebied Brussel Hoofdstad. Hieronder verstaan we de 19 Brusselse gemeenten, m.a.w. het hele Brussels Hoofdstedelijk Gewest. BruZEL zet in op buurtgerichte zorg en ondersteuning die taal, sector en bevoegdheid overschrijdend is. Op die manier bieden we zichtbare en maximaal toegankelijke zorg en ondersteuning aan elke Brusselaar. Door te vertrekken van buurtgerichte zorg en ondersteuning zetten we de (kwetsbare) Brusselaar en zijn zorg- en/ of ondersteuningsvraag centraal.

Wat wil BruZEL verwezenlijken?

 • Een begrijpbaar en toegankelijk zorg- en ondersteuningslandschap
 • Een geïntegreerd breed Brussels onthaal
 • Brusselaars ondersteunen in het verkennen van hun rechten en verantwoordelijkheden
 • Intensieve gepersonaliseerde begeleiding en zorgcoördinatie voor de meest kwetsbaren
 • Verbinden en verenigen van zowel professionele hulpverleners als het informele netwerk
 • Samenwerkingsverbanden tussen partners actief in de wijk die dienst- en taal overschrijdend zijn
 • Delen van elektronische gegevens tussen hulpverleners in de eerstelijnszone, over alle zorgsectoren heen en met respect voor privacyregels

 

Zorgraad BruZEL

De zorgraad realiseert en versterkt de samenwerking en coördinatie tussen lokale besturen, eerstelijnszorgaanbieders, verenigingen van personen met een zorg- en ondersteuningsvraag en erkende verenigingen van mantelzorgers en gebruikers met als doel te evolueren naar een vraaggestuurde en integrale zorg en ondersteuning voor de persoon met een zorg- en ondersteuningsvraag.

 

Prioritair werkt de zorgraad aan volgende doelstellingen:

 • Afstemming organiseren tussen de zorgaanbieders onderling, tussen de zorgaanbieders en andere organisaties, diensten en personen met een meer gespecialiseerd zorgaanbod, alsook tussen de zorgaanbieders en de personen met een zorg- en ondersteuningsnood, mantelzorgers en vrijwilligers;
 • Het stimuleren van de interdisciplinaire samenwerking, waaronder ook gegevensdeling, tussen de zorgaanbieders binnen de eerstelijnszones;
 • Kringwerking stimuleren: het ondersteunen van verenigingen die alle vrijwillig toegetreden zorgaanbieders groeperen die binnen een eerstelijnszone hun beroepsactiviteit uitoefenen;
 • Het ondersteunen van de ontwikkeling van het geïntegreerd breed onthaal (GBO), voor wat
  betreft de afstemming en samenwerking met zorgaanbieders en het realiseren van een
  maximale rechtentoekenning en toegang tot diensten en voorzieningen;
 • Het aanleveren van gegevens voor de Sociale Kaart (zie www.desocialekaart.be).

De richtlijnen en procedure die Vlaanderen opmaakte voor de samenstelling van de (voorlopige) Zorgraad, vind je hieronder terug, onder 'documentatie'.

Documentatie

 • 2019 06 26 Presentatie Zorgraad

  application File, 1 MB

  Download
 • 2019-06-26 Verslag Zorgraad

  application File, 514 KB

  Download
 • 2019 06 26 Bijlage 1 Template Beleidsplan Zorgraad

  application File, 337 KB

  Download
 • 2019 06 26 Bijlage 2 Voorbeeld Structuur Huishoudelijk Reglement

  application File, 567 KB

  Download
 • Data Veranderteams & Veranderfora 2019

  application File, 13 KB

  Download
 • 14012019 Richtlijnen & procedure samenstelling (voorlopige) zorgraad

  application File, 60 KB

  Download
 • 26042018 Presentatie Kick-Off BruZEL

  application File, 2 MB

  Download
 • 26042018 Verslag Kick-Off BruZEL

  application File, 572 KB

  Download
 • 2019 06 26 Verslag Zorgraad

  application File, 514 KB

  Download