Wie?

Het veranderforum is het beslissingsorgaan van de eerstelijnszone en bepaalt inhoudelijk de koers van die zone. Het veranderforum geeft feedback op de voorstellen die het veranderteam doet en komt om de 3 maanden samen. Het veranderforum van BruZEL bestaat uit een 50 tal stakeholders uit medische en paramedische beroepen, woonzorgcentra, gezinszorg en thuiszorg, diensten maatschappelijk werk en CAW, lokale besturen, zorggebruikers en mantelzorgers, diensten oppashulp, LDC's, geestelijke gezondheidszorg, huizen van het kind, en optionele partners (2e lijn, CLB,…).

 

Bekijk hier het filmpje over het veranderforum.

 

Leden Veranderforum

1 Ambre Buldo Maatschappelijk werker Atome
2 Anthoons Jens Psycholoog Animus vzw
3 Buntinx Katelijne Diensthoofd Maatschappelijk werk CM Sint Michielsbond
4 Ceusters Anne Thuisverpleegster thuisverpleging elsen
5 Chikhi Hamida Coördinatrice ICB Foyer
6 Daron Cécile Adviseur Federatie van Brusselse OCMW's
7 De Beir Lieve centrumverantwoordelijke GC WABO
8 De Jonge Joke Stafmedewerker Solidariteit voor het Gezin
9 Dermine Annick Directeur Huis voor Gezondheid
10 Deryckere Bruno Kinesitherapeut
11 De Smet Willy Thuisverpleegkundige Bzorgt
12 De Volder Michel Huisarts - Voorzitter FAMGB
13 De Witte Luc Medewerker ESF-project “Cultuursensitieve zorgambassadeurs – Valoriseren van talenten+” Eva vzw
14 Dillen Lieve Psycholoog FARESA
15 Dispas Hélène Huisarts WGC De Brug
16 Eerens Bianca Vroedvrouw VZW wheel of care
17 Fret Bram Stafmedewerker Wit-Gele Kruis van Vlaanderen
18 Geets Ann Directeur CGG Brussel
19 Hadad Nadia bestuurder ENIL
20 Hellinx Geert Intersectoraal medewerker Kind & Gezin
21 Hercot David Arts - Attaché GGC
22 Herzeel Ann Apotheker AVB-UPB
23 Jacobs Christine Adjunct van de directeur VGC
24 Laermans Mia Medewerker Lokaal dienstencentrum LDC Het Anker
25 Meersman Isabelle Maatschappelijk assistente DMW - Liberale mutualiteit van Brabant
26 Meurice Laura Psycholoog OCMW Sint-Agatha-Berchem /  PzYnneke
27 Moens Sille klinisch psychologe Faresa
28 Mokangi Pascale Helpper
29 Mollin July Bemiddelaar Orato
30 Moortgat Dorrit Coördinator Brussels Overleg Thuiszorg
31 Op De Beke Emma Huisarts huisartsennetwerk Helix
32 Partous Silke Stafmedewerker Brussels Overleg Thuiszorg
33 Priem Magda Verantwoordelijke dienst hulp aan personen OCMW Jette
34 Roesems Truus Algemeen coördinator wijkgezondheidscentrum Medikuregem
35 Schellaert Ilse Hermes plus
36 Siuzdak Jolanda ervaringsdeskundige vzw Uilenspiegel
37 Soetemans Lore Ergotherapeute DVC Terranova
38 Stals Hendrik-Jan Regioverantwoordelijke Zorg en Welzijn Brussel Thuiszorg Brabant vzw
39 Teugels Herwig Directeur Kenniscentrum WWZ
40 Tijskens Koen Maatschappelijk werker Liberale mutualiteit
41 Van Cante Christine Directielid Mederi
42 Van den Bilcke Hannie Coördinator Brusselse Expertise Levenseinde (Br.E.L.) Forum Palliatieve Zorg
43 Van Den Spiegel Peter Thuisverpleger Zelfstandige
44 Vanderlooy Gretel Projectmedewerker Federatie Vrije Beroepen
45 Vandewiel Angela Algemeen coördinator Samenlevingsopbouw Brussel
46 Van Hoorick Indra Huisarts huisartsennetwerk Helix
47 Van Thienen Tom Algemeen Directeur CAW Brussel
48 Verbiest Steven thuisverpleegkundige Arcus
49 Wauters Annet Projectverantwoordelijke Vlaams Patiënten Platform
50 Weckhuysen Hilde Stafmedewerker Ons Zorgnetwerk (erkende vereniging voor gebruikers en mantelzorgers)

Verslagen

 • 20190131 Verslag Veranderforum

  application File, 546 KB

  Download
 • 20180913 Verslag Veranderforum

  application File, 563 KB

  Download
 • 20180523 Verslag Veranderforum

  application File, 817 KB

  Download