eGezondheid

Wat is eGezondheid?

Medische gegevens

De term eHealth of eGezondheid slaat op het elektronisch uitwisselen van gezondheidsgegevens. Om gezondheidsgegevens op een veilige manier te kunnen uitwisselen, werd het eHealth-platform opgericht.

Het eHealth-platform biedt een aantal basisdiensten aan die zorgen voor de nodige waarborgen op het vlak van informatieveiligheid, de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt en de zorgverlener en het respect voor het medisch beroepsgeheim.