Basisdiensten

Basisdiensten: waarborg voor informatieveiligheid

Het eHealth-platform maakt gebruik van een aantal basisdiensten die door de softwareleveranciers in de softwarepakketten moeten worden geïntegreerd. Wanneer je als zorgverlener gebruik maakt van bepaalde eGezondheidsdiensten zal je softwarepakket op deze basisdiensten beroep doen. Als zorgverlener merk je hier niets van. Deze basisdiensten bieden echter de nodige waarborgen op vlak van informatieveiligheid, bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de patiënt en de zorgverlener en het respect voor het medisch beroepsgeheim.

 

Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste basisdiensten en hun toepassing:

Beveiligde elektronische brievenbus

De eHealthBox is een beveiligde elektronische brievenbus voor de uitwisseling van medische gegevens tussen actoren in de gezondheidszorg. Medische informatie, waaronder laboresultaten, medische verslagen en ontslagbrieven, kan dankzij de eHealthBox op een veilige manier naar de juiste bestemmeling worden verzonden.

 

eHealth-certificaten

Een zorgverlener die gebruik wenst te maken van de diensten van het eHealth-platform, moet over een eHealth-certificaat beschikken. Je kan zelf je eHealth-certificaat aanvragen of vernieuwen.

Codering en anonimisering

De module codering en anonimisering zorgt ervoor dat de persoonsgegevens over gezondheid omgezet worden naar gecodeerde of anonieme gegevens waaruit de identiteit van de patiënt en/of zorgverlener niet (on)rechtstreeks kan worden afgeleid.

Geïntegreerd gebruikers- en toegangsbeheer

Deze basisdiensten zorgen ervoor dat enkel de bevoegde zorgverleners/zorginstellingen toegang hebben tot persoonlijke informatie van patiënten waarvan zij de persoonsinformatie nodig hebben voor hun zorgverstrekking.

Beheer van loggings

Beheer  van toegangsregister tot het gegevensbeheersysteem: alle lees- en schrijftoegangen en verwijderingen worden geregistreerd en gelden als bewijs indien hierover een klacht wordt ingediend. Hetgeen wordt bijgehouden is wie, over wie, wanneer en hoe.

Elektronische datering - timestamping

Deze dienst biedt de mogelijkheid om tot op de seconde elk document te dateren dat aangemaakt is in de gezondheidssector en dus de geldigheid van de inhoud ervan doorheen de tijd te verzekeren door een elektronische handtekening te plaatsen.

 

--> Voorwaarden gebruik eGezondheidsdiensten.
--> Belangrijkste eGezondheidsdiensten op een rijtje.
--> Ondersteuning rond de eGezondheidsdiensten.