Ondersteuning

Vragen bij de digitalisering van de gezondheidszorg?

Via het ICT-ondersteuningsproject Eénlijn.be krijg je een antwoord op al je vragen betreffende de toepassing van de eGezondheidsdiensten.

Eénlijn.be biedt ondersteuning aan de hand van:

Doelstelling?

Dit project wil de kwaliteit van de zorg verbeteren door het aanmoedigen en ondersteunen van samenwerking en gegevensdeling rond de patiënt. Eénlijn.be tracht deze doelstelling te realiseren door zorgverleners uit de 1e lijn te ondersteunen bij de registratie van gegevens in het eigen softwarepakket en het leren kennen en gebruiken van de eGezondheidsdiensten.

Partners?

Eénlijn.be is een project in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Skilliant, Domus Medica, Vlaams Apothekers Netwerk, PraktijkCoach, HealthConnect en Huis voor Gezondheid nemen deel aan de stuurgroep. Deze partners werken nauw samen met de koepelorganisaties van de ergotherapeuten, kinesitherapeuten, klinisch psychologen, tandartsen, verpleegkundigen en vroedvrouwen.

Rol Huis voor Gezondheid?

Als lid van de stuurgroep van Eénlijn.be, staat Huis voor Gezondheid in voor de Brusseltoets. Wij signaleren knelpunten van de Brusselse zorgverleners en zien erop toe dat deze knelpunten naar de relevante werkgroepen en overlegorganen worden teruggekoppeld. Daarnaast voorzien wij theoretische en praktische opleidingen voor de Brusselse zorgverleners.

Meer weten?

www.eenlijn.be