Ondersteuning

Vragen bij de digitalisering van de gezondheidszorg?

Via het ICT-ondersteuningsproject Eénlijn.be krijg je een antwoord op al je vragen betreffende de toepassing van de eGezondheidsdiensten.

Eénlijn.be biedt ondersteuning aan de hand van:

Computer

Doelstelling?

Dit project wil de kwaliteit van de zorg verbeteren door samenwerking en gegevensdeling rond de patiënt aan te moedigen. Eénlijn.be realiseert deze doelstelling door zorgverleners uit de 1e lijn te ondersteunen bij de registratie van gegevens in het  softwarepakket en het gebruik van de eGezondheidsdiensten.

Partners?

Eénlijn.be is een project in opdracht van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Skilliant, Domus Medica, Vlaams Apothekers Netwerk, PraktijkCoach, HealthConnect en Huis voor Gezondheid nemen deel aan de stuurgroep. Deze partners werken nauw samen met de koepelorganisaties van de ergotherapeuten, kinesitherapeuten, klinisch psychologen, tandartsen, verpleegkundigen en vroedvrouwen.

Rol Huis voor Gezondheid?

Als lid van de stuurgroep van Eénlijn.be, staat Huis voor Gezondheid in voor de Brusseltoets. Wij signaleren knelpunten van de Brusselse zorgverleners en koppelen deze terug aan de relevante werkgroepen en overlegorganen. Daarnaast voorzien wij theoretische en praktische opleidingen voor de Brusselse zorgverleners.

Meer weten?

www.eenlijn.be

Patiënt en arts