Voorwaarden

Voorwaarden gebruik eGezondheidsdiensten

Je moet 4 deuren openen om de eGezondheidsdiensten te gebruiken en de elektronische uitwisseling van patiëntengegevens toe te laten:

  1. eHealth-certificaat installeren
  2. Elektronische identiteitskaart inlezen
  3. Therapeutische relatie met de patiënt aanmaken
  4. Geïnformeerde toestemming aan de patiënt vragen

  1. eHealth-certificaat installeren

Een zorgverlener die gebruik wenst te maken van de diensten van het eHealth-platform, dient over een eHealth-certificaat te beschikken. De geldigheidsduur van het eHealth-certificaat is 39 maanden. Eénmaal het eHealth-certificaat geïnstalleerd, blijft deze eerste deur openstaan tot het certificaat opnieuw vernieuwd dient te worden. Je kan zelf je eHealth-certificaat aanvragen of vernieuwen.

  1. Elektronische identiteitskaart inlezen

Na de installatie of de vernieuwing van het eHealth-certificaat, moet je je aanmelden met de e-ID en de elektronische kaartlezer. Hierdoor kan het systeem de identiteit en het beroep van de zorgverlener vaststellen. Om de e-ID te kunnen inlezen, moet je eerst het e-ID software installeren. Eénmaal je via e-ID bent aangemeld, blijft je sessie 12 uur actief. Deze tweede deur dient dus een keer per dag te worden geopend.

Patiëntenrelatie

  1. Therapeutische relatie met de patiënt aanmaken

De zorgverlener gaat een therapeutische relatie met de patiënt aan om zijn gezondheidsgegevens te delen en te consulteren. Deze therapeutische relatie ontstaat door het inlezen van de e-ID in het eigen softwarepakket of door als huisarts het Globaal Medisch Dossier (GMD) van de patiënt te beheren. De duur van de therapeutische relatie varieert naargelang de zorgverstrekking en de relatie met de zorgverlener. De patiënt kan ook zelf therapeutische relaties aanmaken of bestaande therapeutische relaties intrekken via de website van het eHealth-platform.

  1. Geïnformeerde toestemming aan de patiënt vragen

De geïnformeerde toestemming is het akkoord dat de zorgverlener aan de patiënt vraagt voor het elektronisch en beveiligd delen van gezondheidsgegevens tussen de personen waarmee de patiënt een therapeutische relatie heeft. Het delen van deze gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de continuïteit en de kwaliteit van zorg. De patiënt kan te allen tijde beslissen om de geïnformeerde toestemming in te trekken. Meer over geïnformeerde toestemming.

--> Belangrijkste eGezondheidsdiensten op een rijtje
--> Ondersteuning rond de eGezondheidsdiensten