eGezondheidsdiensten

Belangrijkste eGezondheidsdiensten op een rijtje

Vitalink

Vitalink is een digitaal platform voor het uitwisselen van zorg- en welzijnsgegevens binnen de 1e lijn. Dankzij Vitalink beschikt iedere zorgverlener op een eenvoudige manier over correcte en volledige patiënteninformatie. Vandaag deelt Vitalink vaccinatiegegevens, medicatiegegevens, het beknopt medisch dossier, gegevens m.b.t. het kinddossier en gegevens m.b.t. het bevolkingsonderzoek. Meer weten.

MyCareNet

MyCareNet is een centraal dienstenplatform voor  individuele zorgverleners en -instellingen. Informatie uitwisselen met ziekenfondsen gebeurt op een eenvoudige, betrouwbare en beveiligde manier. Meer weten.

Recip-e

Via Recip-e kunnen voorschrijvers (artsen, tandartsen, vroedvrouwen) op een elektronische en beveiligde manier voorschriften versturen naar een server. Ze worden er gecodeerd en bewaard tot ze door de patiënt worden gebruikt bij een zorgverlener (apotheker, kinesitherapeut, verpleegkundige). De verzending en ophaling gebeuren met behulp van speciale software waarop Recip-e is geïnstalleerd. Meer weten.

Gedeeld Farmaceutisch Dossier

Het Gedeeld Farmaceutisch Dossier (GFD) biedt de apotheker op elk moment de volledige medicatiegeschiedenis van elke patiënt die hiervoor zijn toestemming heeft gegeven. Alleen informatie over de afgeleverde medicatie is raadpleegbaar in iedere apotheek waar de patiënt zich aanbiedt. Hierdoor levert de apotheker medicatie nog veiliger af en verbetert de kwaliteit van de farmaceutische zorg. Meer weten.

Ziekenhuissetting

Beveiligde elektronische brievenbus (eHealthBox)

De dienst eHealthBox van het eHealth-platform is een beveiligde elektronische brievenbus, die specifiek ontwikkeld werd voor zorgverleners en instellingen. Dankzij deze beveiligde toepassing is het mogelijk om vertrouwelijke en medische patiëntengegevens te versturen van de ene naar de andere zorgverlener. Meer weten.

Hub-Metahub

De hubs en metahub laten zorgverleners toe om informatie binnen de ziekenhuizen te consulteren, onafhankelijk van waar deze informatie zich bevindt. In België zijn er 5 regionale hubs die met elkaar verbonden zijn via één metahub. Deze verbondenheid geeft zorgverleners de mogelijkheid om de beschikbare elektronische medische documenten over een bepaalde patiënt terug te vinden en te raadplegen, ongeacht de plaats waar deze documenten opgeslagen zijn en ongeacht de plaats vanwaar de zorgverlener op het systeem inlogt. Meer weten.

Eén toegangspoort voor de burger!

Mijngezondheid.be

Mijngezondheid is een online portaal, ook wel ‘Personal Health Viewer’ genoemd, dat de patiënt zicht geeft op zijn gezondheidsgegevens. Het gaat o.a. om medische informatie die zorgverleners elektronisch bewaren en delen en informatie van het ziekenfonds en overheidsinstellingen. Meer weten.

--> Ondersteuning rond de eGezondheidsdiensten.