Mantelzorg in Brussel

Voor Brusselse zorgprofessionals:

Voor Brusselse mantelzorgers:

Mantelzorg

Stuurgroep Mantelzorg Brussel

Zorgverleners zijn een belangrijke schakel om mantelzorgers te bereiken en om hen de nodige ondersteuning te verlenen. Huis voor Gezondheid coördineert de Stuurgroep Mantelzorg Brussel.

Dit platform is samengesteld uit:

 • Nederlandstalige middenveldorganisaties die met mantelzorg te maken hebben
 • Vertegenwoordiging van de 6 Vlaamse mantelzorgverenigingen die in Brussel actief zijn (sinds 2017 officieel verzameld in het Vlaams Mantelzorg Platform, vroegere MOK)
 • Een vertegenwoordiger van Aidants Proches Bruxelles

IK WIL LID WORDEN VAN DE STUURGROEP MANTELZORG BRUSSEL!

De Stuurgroep Mantelzorg Brussel stelt zich tot doel:

 • Ondersteunen van zorg- en welzijnsorganisaties/hulpverleners in de zorg voor de mantelzorger zelf en de zorgbehoevende
 • Uitbouwen van een lerend netwerk onder hulpverleners en organisaties in Brussel inzake mantelzorg

Acties:

 1. Vormingsmodules voor zorgprofessionals organiseren
 2. Actueel “Mantelzorgnieuws” verspreiden naar hulpverleners via bestaande kanalen
 3. Actie rond de Dag van de Mantelzorg (jaarlijks op 23 juni)
 4. Meewerken aan onderzoek m.b.t. samenwerking tussen mantelzorgers en zorgprofessionals
 5. Samenwerking tussen mantelzorgers en zorgprofessionals integreren in de integrale zorg projecten (BOOST en BruZEL)

Alle acties worden overlegd met onze Franstalige partner in Brussel Aidants Proches Bruxelles

Vormingen voor zorgprofessionals

Wij organiseren voor jouw organisatie een vorming over mantelzorg voor zorgprofessionals i.s.m. het Vlaams Mantelzorgplatform:

 1. Samenwerken tussen zorgprofessionals en mantelzorgers en de voorzieningen voor mantelzorgers in Brussel
 2. Hulpmiddelen en woningaanpassing in de thuiszorg

Contacteer ons om een vorming aan te vragen!

 • Tweetalige Sensibilisatiefolder Mantelzorg (mei2018)

  application File, 874 KB

  Download
 • Nederlandstalige Voorzieningen Voor Mantelzorgers In Brussel (Febr 2018)

  application File, 994 KB

  Download

"Zorgverleners zijn een belangrijke schakel om mantelzorgers te bereiken en om hen de nodige ondersteuning te verlenen."