Zorgtrajecten

Wat is een zorgtraject?

Een zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte.
Het vertrekt van een samenwerking tussen 3 partijen: de patiënt, de huisarts en de specialist. Het traject begint na ondertekening
van een “zorgtrajectcontract” door deze 3 partijen. Er bestaat een zorgtraject voor diabetes type 2 en voor chronische nierinsufficiëntie.

Waarom een zorgtraject?
  • het organiseert de aanpak, behandeling en opvolging van je patiënt, coördineert en plant op maat van zijn situatie
  • het stimuleert de dialoog met je patiënt zodat deze zo goed mogelijk zicht krijgt in zijn ziekte en de opvolging ervan
  • het streeft een optimale samenwerking na tussen huisarts, specialist en andere zorgverleners
  • het optimaliseert de kwaliteit van zorg

Ondersteuning rond het zorgtraject

Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Brussel biedt ondersteuning rond de zorgtrajecten aan de Nederlandstalige Brusselse zorgverleners.

Via deze rubrieken vindt je meer ondersteuning omtrent de zorgtrajecten, alsook contactgegevens van de Nederlandskundige zorgverleners die bij de zorgtrajecten betrokken zijn.