Zorgtrajecten

Wat is een zorgtraject?

Een zorgtraject organiseert en coördineert de aanpak, de behandeling en de opvolging van een patiënt met een chronische ziekte.
Het vertrekt van een samenwerking tussen 3 partijen: de patiënt, de huisarts en de specialist. Het traject begint na ondertekening
van een “zorgtrajectcontract” door deze 3 partijen. Er bestaat een zorgtraject voor diabetes type 2 en voor chronische nierinsufficiëntie.

Waarom een zorgtraject?
  • het organiseert de aanpak, behandeling en opvolging van je patiënt, coördineert en plant op maat van zijn situatie;
  • het stimuleert de dialoog met je patiënt zodat deze zo goed mogelijk inzicht krijgt in zijn ziekte en in de opvolging ervan;
  • het streeft een optimale samenwerking na tussen huisarts, specialist en andere zorgverleners;
  • het optimaliseert de kwaliteit van zorg.

Ondersteuning rond het zorgtraject

Het Lokaal Multidisciplinair Netwerk Brussel biedt ondersteuning rond de zorgtrajecten aan de Nederlandstalige Brusselse zorgverleners.

Via deze rubrieken vindt u meer ondersteuning omtrent de zorgtrajecten, alsook contactgegevens van de Nederlandskundige zorgverleners die bij de zorgtrajecten betrokken zijn.