Wat is BruZEL?

Webbanner BruZEL

BruZEL, voor zorg altijd in je buurt

Apotheekbezoek

Eerste lijn

De 'eerste lijn' is alle zorg en ondersteuning die dicht in de buurt direct toegankelijk is. Dit is bijvoorbeeld een huisarts, een kinesitherapeut, een sociaal werker van het OCMW, ...
Meer info ...

 

Eerstelijnszone

De Vlaamse Overheid heeft in Vlaanderen en Brussel 60 eerstelijnszones opgericht om het werk van lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op elkaar af te stemmen. Meer info over het doel van een eerstelijnszone is te vinden op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid en via dit filmpje.

 

Wat is BruZEL?Kinesitherapie

Om de eerste lijn te versterken moet er samengewerkt worden. Dat is wat BruZEL doet. Wij verenigen de eerste lijn binnen de 19 Brusselse gemeenten.

Dit is de eerstelijnszone BruZEL: "BruZEL, voor zorg altijd in je buurt."

BruZEL is een samenwerkingsverband tussen Brusselse zorg- en hulpverleners, maar ook tussen lokale overheden en burgers.

Meer info ...

 

Wie zijn we?

 

Wat doen we?

COVID-19:

Zoals alle eerstelijnszones is BruZEL verantwoordelijk voor een aantal taken in de COVID-19-crisis:

 • Sensibiliseren en informeren
 • Solidariseren van het aanbod
 • Uitbraakbeheersing
 • Meer info

Zorgwijkreferent

 • Na opstart van een zorgwijkoverleg, een overleg tussen zorgverleners op wijkniveau, werken we aan een functie van 1 (of meerdere personen) die (ingewikkelde) zorgvragen kan coördineren of kan sturen. Momenteel loopt dit als proefproject in de gemeente Jette.
 • Meer info

Communiceren

 • We willen van BruZEL een begrip maken, zowel bij burgers als bij zorgverleners, en willen vooral naar kwetsbare burgers duidelijk communiceren
 • Meer info

Samenwerking partners

 • We doen beroep op partners uit de 19 Brusselse gemeenten, zo kunnen we voor elke gemeente ook een aanspreekpunt zijn. Elk werkingsjaar sluiten we enkele samenwerkingsverbanden. We laten de samenwerking groeien aan de hand van vooraf gekozen thema’s.
 • Meer info

Ontmoetingsfestival

 • De focus van deze ontmoetingsdag met de voorlopige titel ‘Je gezondheid en je welzijn: zelf keuzes maken’ ligt op het stimuleren en ondersteunen van persoonlijke autonomie. Tijdens dit event delen personen met een zorg- en ondersteuningsnood, hun mantelzorgers en vrijwilligers hun ervaringen. Via conversatietafels en andere kleinschalige activiteiten komen burgers, zorg en beleid dichter bij mekaar.
 • Meer info

Personen in kwetsbare levensomstandigheden betrekken

 • We willen duidelijk stellen wie we hieronder verstaan om meer toegankelijk en helder te kunnen communiceren over en naar deze mensen. Daarnaast willen we zorgverleners ondersteunen bij mensen die buiten de reguliere zorg vallen.
 • Meer info

Gezondheidsvaardigheden verbeteren

 • Burgers helpen meer te bewegen
 • Ontwikkelen van communicatietools voor zorgverleners over het Brusselse gezondheidssysteem
 • Meer info

Lees hier het volledige beleidsplan 2020-2021 van onze eerstelijnszone!