Over ons

Vergaderen

Huis voor Gezondheid

Huis voor Gezondheid ondersteunt (organisaties van) zorgprofessionals in Brussel. Het Huis streeft naar toegankelijke en kwaliteitsvolle Nederlandskundige zorg voor de burger. Haar deelwerking BO³NZ voert de missie en visie van Huis voor Gezondheid uit. Haar deelwerking BruZEL zet als eerstelijnszone van Brussel in op buurtgerichte zorg. Organigram Huis voor Gezondheid

Wie is wie

Annick Dermine

Directeur, covidteamleader en populatiemanager: Annick is directeur van Huis voor Gezondheid. Ze is eindverantwoordelijke voor de realisatie van de beleids- en actieplannen, voor het financieel beleid, voor het personeelsbeleid, voor het reilen en zeilen van de vzw. Zij is aanspreekpunt voor heel het Huis, neemt de signaalfunctie op naar de verschillende overheden. Zij is de verbinding tussen de deelwerkingen en de ondersteunende functies binnen het Huis, met verschillende partner organisaties, met de verschillende bevoegde overheden. En oh ja, zij heeft een groot hart voor de Brusselse zorg.

annick@huisvoorgezondheid.be

Gert Van Dycke

Management Assistent: Gert werkt al meer dan 10 jaar als management assistant voor Huis voor Gezondheid. Hij is een polyvalente administratieve duizendpoot die de directeur en de stafmedewerkers ondersteunt waar nodig. Hij houdt zich voornamelijk bezig met het opvolgen verschillende mailboxen, allerhande administratieve en logistieke taken, boekhouding, facturatie en personeelszaken. Zijn sterke punten zijn de juiste prioriteiten stellen, heel snel en nauwkeurig werken en kan goed het overzicht behouden.

gert@huisvoorgezondheid.be

Goedele Verboomen

Stafmedewerker

goedele@huisvoorgezondheid.be

Sita Vreeling

Stafmedewerker communicatie: Sita zorgt voor de communicatie van Huis voor Gezondheid en BruZEL. Zij is de creatieve all-rounder die de huisstijl doortrekt naar alle kanalen: van sociale media, naar nieuwsbrieven, de website tot het drukwerk en promomateriaal. Ze heeft een hart voor de diversiteit van Brussel. Vanuit haar expertise adviseert en ondersteunt zij het team op het vlak van communicatie en IT. Haar troeven? Schrijven, grafisch ontwerp en strategisch denken.

sita@huisvoorgezondheid.be

Els De Schrijver

Stafmedewerker Huis voor Gezondheid: De liefde voor Brussel is gegroeid door er te werken, en wordt nog elke dag groter Els trekt met het H-team naar leerlingen van het 5de en 6de jaar secundair onderwijs in Nederlandstalige scholen in Brussel en de Rand om hen onder te dompelen in de waaier aan zorgberoepen. Daarnaast organiseert ze projecten om bij studenten in de gezondheidszorg de liefde voor Brussel aan te wakkeren en hen alternatieve zorgorganisaties te laten ontdekken. Els is tevens verantwoordelijk voor zorgkundigen, organiseert het stagesymposium voor verpleegkundigen en werkt mee aan ad hoc projecten.

els@huisvoorgezondheid.be

Rafaela Martinez

Stafmedewerker Huis voor Gezondheid: Rafaela vertelt graag over hoe het is om in de zorg te werken. Ze kent de tewerkstellingsmogelijkheden in de zorg in Brussel en welke trajecten mogelijk zijn om in de zorg te werken. Brussel is al jaren haar werkterrein, ze heeft een ruime ervaring zowel in het welzijns- als het gezondheidswerkveld. Werken voor en met mensen is haar passie. Ze draagt graag haar steentje bij om Brussel gezonder te maken.

rafaela@huisvoorgezondheid.be

Katrien Walter

Stafmedewerker Huis voor Gezondheid: Katrien ondersteunt zorgverleners bij de start van hun carrière in Brussel. Heb je vragen over waar je kan werken of hoe je een eigen (multidisciplinaire) praktijk opstart? Ze legt het je met plezier uit! Ze is ook het aanspreekpunt voor studenten geneeskunde. Samen met haar collega´s organiseert ze uitwisseling en ontmoeting tussen studenten en Brusselse zorgverleners. Daarnaast neemt ze een coördinerende rol op in team Huis. Ze behoudt een helikopterzicht over het jaaractieplan en hoe dit binnen het strategische plan past, alsook over de verschillende competenties en taken die de leden van het team hebben en hoe en waar ze elkaar (kunnen) aanvullen.

katrien@huisvoorgezondheid.be

Myriam Verkouter

Stafmedewerker Huis voor Gezondheid: Myriam is bevlogen door het thema Taal en taalgebruik in de zorg, ze volgt de ontwikkelingen in de taalwetgeving op de voet alsook het aanbod naar cursussen voor zorgverleners. Heb je hierover vragen? Myriam heeft of zoekt voor jou het antwoord! Samen met haar collega´s organiseert ze verschillende acties voor studenten die in Brussel komen stage lopen.

myriam@huisvoorgezondheid.be

Alev Akin

Stafmedewerker Huis voor Gezondheid: Alev is klinische psychologe van opleiding en is erg geboeid door topics die hiermee verband houden. Verder initieert en faciliteert ze in samenwerking met partners nieuwe projecten die interdisciplinaire samenwerking tussen zorgprofessionals stimuleren en promoten. Zo zorgde ze voor de totstandkoming van het Medisch-Kinesitherapeutisch Overleg. Samen met BruZEL en andere partners leidt ze het project Bewegen Op Verwijzing in goede banen. Ze zet ook haar schouders onder de startersservice voor beginnende zorgprofessionals.

alev@huisvoorgezondheid.be

Lieve Coorevits

Stafmedeweker Huis voor Gezondheid: Samen met haar collega Rafaela, maakt Lieve volwassenen ‘zij-instromers’ enthousiast voor zorgopleidingen of zorgberoepen. Het aantrekken van begeleiders voor de kinderopvang is haar focus. Zorgverleners die willen werken in Brussel zet ze samen met Alev en Katrien op de goeie weg via de startersservice. Ze werkt ook aan een goede samenwerking tussen apothekers en huisartsen via het Medisch-Farmaceutisch Overleg. Als sociaal geograaf werkt ze mee aan ‘Care in the city’ dat bekijkt hoe gezondheid en ruimtelijke ordening het best kunnen samengaan.

lieve@huisvoorgezondheid.be

Reza Farnoud

Stafmedewerker Huis voor Gezondheid

reza@huisvoorgezondheid.be

Roxane Van Hemelrijck

Stafmedewerker Huis voor Gezondheid: Roxane is van opleiding kinesitherapeute en werkt bij het Huis aan het project rond integrale zorg in de eerstelijnspraktijken

roxane@huisvoorgezondheid.be

Ester Willemyns

Stafmedewerker BruZEL en COVID-19-team: Ester is vanuit haar opleiding als verpleegkundige altijd al geïntrigeerd geweest door toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen. Om op dit thema te werken in het superdiverse Brussel maakt haar des te enthousiaster. Zo werkt ze onder andere mee aan het project Bewegen op Verwijzing, de samenwerking met partners en onze opdracht rond COVID-19.

ester@bruzel.be

Dorien Pepermans

Stafmedewerker BruZEL: Dorien is stafmedewerker bij BruZEL. Ze leidt de werkgroep communicatie en is verantwoordelijk voor het bereiken en betrekken van mensen in kwetsbare levensomstandigheden. Ze woont zelf in Brussel en wil de Brusselse eerstelijnszone zo toegankelijk mogelijk maken voor elke Brusselaar. Daarnaast wil ze ervoor zorgen dat elke Brusselaar zich gesteund voelt door BruZEL.

dorien@bruzel.be

Nina Van Roosbroek

Stafmedewerker BruZEL: Nina is binnen BruZEL verantwoordelijk voor de samenwerking met partners. Zo staat ze in voor de jaarlijkse organisatie van de eerstelijnsmeeting. Samen met Dorrit coördineert ze het zorgwijkoverleg in Jette, een proefproject rond buurtgerichte zorg. Vanuit dit netwerk aan zorgverleners bouwen we aan een verbindingsfunctie ‘de zorgwijkreferent’. Die heeft als uiteindelijk doel: de meest geschikte zorg in de buurt voor de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood. Daarnaast is zij het aanspreekpunt voor vroedvrouwen actief binnen de eerstelijnszone.

nina@bruzel.be

Bettina Kendip

Stafmedewerker BruZEL: Bettina is reeds verschillende jaren werkzaam geweest in Brussel als logopediste. De diversiteit binnen de Brusselse gezondheidszorg heeft haar altijd geboeid. Bettina wil zich bij BruZEL graag inzetten voor jongeren, cultuursensitieve zorg en mentaal welzijn. Zorgen voor verbinding en bereikbaarheid is sowieso haar doel!

bettina@bruzel.be

Dorrit Moortgat

Stafmedewerker BruZEL: Dorrit neemt binnen de BruZEL werking een coördinerende rol op, met oog voor verbinding en uitwisseling. Dit gebeurt op meerdere vlakken, zowel intern als extern. Onder meer rond buurtgerichte zorg, in het zorgwijkoverleg van Jette en het project van zorgwijkreferent daar. Ook heldere en inspirerende communicatie voor verschillende doelgroepen vindt ze erg belangrijk. Vanuit haar overzicht waakt zij ook mee over het goede verloop rond het jaaractieplan en beleidsplan en over een zo goed mogelijke afstemming binnen het team en de zorgraad.

dorrit@bruzel.be

Leen Van Doorslaer

Stafmedewerker BruZEL: Leen ondersteunt de communicatiemedewerker in het opmaken en verspreiden van alle communicatie voor BruZEL. Zij streeft ernaar om informatie zo duidelijk mogelijk over te brengen aan de zorgprofessionals in de eerste lijn. Leen focust zich op het verspreiden van de acties en doelen van BruZEL. Met enthousiasme wil zij de Brusselse eerstelijnszone en de heersende zorgnoden en -vragen leren kennen. Het bieden van een luisterend oor en samen op zoek gaan naar de beste oplossing zijn haar sterktes.

leen@bruzel.be

Het team van Huis voor Gezondheid en BruZEL

Team 2022

Samen met jou werken we aan nog sterkere Nederlandskundige zorgverlening in Brussel!