Eerste lijn

Eerstelijnszone BruZEL

Eerste lijn?

TandartsDe "eerste lijn" zijn de lokale zorg- en hulpverleners die het dichtst bij de burger staan. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor personen met zorg- en ondersteuningsvragen.

 

Eerstelijnsdiensten zijn enerzijds alle diensten die aan huis komen zoals diensten voor gezinszorg, woonzorg en aanvullende thuiszorg, thuisverpleging,  ... en anderzijds zelfstandige zorgverleners zoals huisartsen, apothekers, tandartsen, ...

 

Eerstelijnsgezondheidszorg wil ervoor zorgen dat:

  • Je een eerste deskundige opvang krijgt
  • Je behandeld en continu begeleid wordt
  • Je gezondheidsproblemen voorkomen worden of niet verergeren.

 

Deze activiteiten gebeuren door de zorgverleners van de eerste lijn zelf of door een andere zorglener in overleg met de zorgverlener van de eerste lijn.