Eerste lijn

Webbanner BruZEL

Eerste lijn?

De "eerste lijn" zijn de lokale zorg- en hulpverleners die het dichtst bij de burger staan. Zij zijn het eerste aanspreekpunt voor personen met zorg- en ondersteuningsvragen.

Eerstelijnsdiensten zijn enerzijds alle diensten die aan huis komen zoals diensten voor gezinszorg, woonzorg en aanvullende thuiszorg, thuisverpleging,  ... en anderzijds zelfstandige zorgverleners zoals huisartsen, apothekers, tandartsen, ...

Tandarts

Eerstelijnsgezondheidszorg zorgt voor een aantal zaken:

  • Je krijgt een eerste deskundige opvang
  • Je krijgt een continue behandeling en begeleiding
  • Je voorkomt of je remt gezondheidsproblemen af

Deze activiteiten gebeuren door de zorgverleners van de eerste lijn zelf of door een andere zorglener in overleg met de zorgverlener van de eerste lijn.