Actie 4

Webbanner BruZEL

Toegang tot informatie

 Wat is dit?

 

BruZEL informeert burgers en de zorgverleners over veranderingen binnen de (elektronische) gegevensdeling, papierloos voorschrijven, … We brengen Brusselse uitdagingen of knelpunten in kaart en geven deze door.

 

Hoe doen we dit ?

 

1. Digitale inclusie

 

De digitale kloof is niet nieuw in het Brusselse zorglandschap. De COVID-19-crisis maakte deze kloof groter en meer zichtbaar. We zetten daarom mee in op digitale inclusie. We zitten bijvoorbeeld samen met relevante partners die werken rond dit thema in Brussel (zoals het Kenniscentrum WWZ, Muntpunt, …).

 

2. Efficiënte gegevensdeling

 

BruZEL wil ervoor zorgen dat de burger volwaardig deel uitmaakt van haar/zijn zorgteam en hier (elektronische) gegevens mee kan delen. We maken geschikte tools bekend en signaleren problemen. Hulpverleners kunnen bij BruZEL terecht met GDPR-vragen.

BruZEL volgt de overleggen rond e-Gezondheid op in Brussel.

 

3. Tools

 

BruZEL vergemakkelijkt de toegang tot informatie. Daarom startten we in 2021 met het ontwikkelen van een tweetalige lokale Sociale Kaart voor de gemeente Jette, samen met Kenniscentrum WWZ. De zorgwijkwerking in Jette gebruikt deze tool.

Deze lokale kaart brengt gegevens van de Sociale Kaart en Sociaal Brussel samen. We willen alle organisaties en zorgverleners hierin opnemen.

 

Wat is nieuw?

Momenteel zijn we bezig met het evalueren van de Sociale Kaart. Daarna zullen we dit ook ontwikkelen voor andere gemeenten.

We willen daarnaast zorgprofessionals versterken en starten met Zipster. Dit is een digitaal doorverwijzingsplatform dat zorgverleners helpt bij het doorverwijzen van patiënten naar lokale welzijnsactoren. Zo helpen we sneller een burger met psychosociale problemen. BruZEL start Zipster eerst in de zorgwijkwerking van Jette.

 

Meer info 

Meer info over deze actie vind je in ons Actieplan 2022 BruZEL.