Eerste Brusselse stagementoraat kinderopvang

26 september 2023

Op maandag 18 september 2023 vond het eerste Brusselse stagementoraat kinderopvang plaats. Dit stagementoraat werd opgericht uit de nood om werkveld en opleiding samen te brengen en te komen tot een constructief overleg. Hierdoor zetten we in op een aangename stage-ervaring voor studenten kinderbegeleiding, met als doel de instroom in het beroep te verhogen. We konden rekenen op een mooie opkomst van verschillende Brusselse onderwijsinstellingen, kinderdagverblijven en instanties werkzaam binnen kinderopvang.

Op het programma stonden 2 thema’s centraal, namelijk duaal leren en het groeiboekje voor stagiairs.

Opgroeien in Brussel (VGC) lichtte het groeiboekje voor stagiairs toe dat ze voor hen ontwikkelden. Met dit groeiboekje willen ze stagiairs in de kinderopvang versterken en ondersteunen. Het dient als een soort naslagwerk en tool om conversaties aan te gaan met hun mentor. Dit groeiboekje bestaat in een papieren versie, maar kan ook online geraadpleegd worden.

Studenten kinderbegeleider halen veel voordelen uit het verwerven van hun competenties op school én op de werkplek. Duaal leren kan daarom een meerwaarde zijn voor de geïnteresseerden. Tracé Brussel gaf een boeiende presentatie over de voorwaarden en voordelen van dit type werkplekleren. Sommige kinderdagverblijven in Brussel bieden dit reeds aan, maar deze uiteenzetting wekte ook interesse bij anderen.

We plannen een volgend overleg op 16 januari 2024. We gaan dan onder andere dieper in op de onderwijshervormingen in het secundair en de gevolgen voor de sector.

Ben je zelf actief in de sector en geïnteresseerd om aan te sluiten? Neem contact op met caroline@huisvoorgezondheid.be