Expertise van Brussels Overleg Thuiszorg gaat vanaf juli 2020 over naar Huis voor Gezondheid/BruZEL!

25 juni 2020

Brussels Overleg Thuiszorg, kortweg BOT, is al jaren een vaste waarde in de Brusselse eerstelijnszorg. Het is bekend omwille van het multidisciplinair overleg rond de zorgbehoevende Brusselaar (MDO), het zorgknooppuntoverleg voor de lokale zorgverlener, als facilitator voor overleg en samenwerking binnen het ruime werk- en beleidsveld, en als brug met de overheid.

In die context werkte BOT al jaren nauw samen met Huis voor Gezondheid. Beide organisaties hadden een elkaar ondersteunende en aanvullende rol, participeerden in elkaars beheersstructuur en deelden een locatie.

Er waren in het verleden ook vaak gezamenlijke projecten, ieder vanuit de eigen invalshoek en soms ook met andere partners erbij, waar BOT en Huis voro Gezondheid steeds als sterk duo samen één geheel vormden. Dat de werking van BOT zich zowel naar welzijns- als naar zorgactoren richtte, was daarbij handig en nuttig en bood een duidelijke meerwaarde bovenop de sterktes van Huis voor Gezondheid.

Sinds drie jaar werken de LMN collega’s binnen Huis voor Gezondheid samen met BOT op vraag van de overheid aan de ontwikkeling van de Brusselse eerstelijnszone BruZEL. Die ging op 1 juli 2020 ook officieel van start.  Hierbij hoort een eigen stuurgroep, de Zorgraad, die het initiatief aanstuurt. Als ruimer (juridisch) kader staat Huis voor Gezondheid in voor het beheer. Op financieel vlak werden de subsidies van zowel BOT als LMN volledig stopgezet; subsidies voor BruZEL startten op. Dit betekent ook het einde van BOT als afzonderlijke werking …

Voor het team van BOT betekent dit evenwel geen eindpunt! Coördinator Dorrit Moortgat en stafmedewerker Silke Partous zullen immers samen met de LMN collega’s Nina Van Roosbroek, Dorien Pepermans en Jolijn Monstrey het BruZEL-team vormen. Administratieve kracht Josiane Schoukens zal vanaf 1 juli genieten van haar welverdiend pensioen.

En wat tenslotte de kerntaken van BOT betreft – informatieverstrekking, bevordering van samenwerking en adviesverlening – deze zijn vanzelfsprekend een integraal onderdeel van het beleidsplan van BruZEL!

Opgelet: Hierdoor veranderen ook de mailadressen van de medewerkers!

Team BruZEL BOT vzw
Team BruZEL BOT vzw
Van link naar rechts: Nina, Silke, Jolijn en Dorrit. [Dorien was nog in zwangerschapsverlof.] Van links naar rechts: Silke, Josiane en Dorrit