Hulp van bekende Brusselaars gezocht/A la recherche d’aide de célébrités Bruxelloises

12 juli 2021

Oproep aan bekende Brusselaars

Een volledige vaccinatie is nog steeds de snelste en meest zekere weg naar een normaal leven! Maar we zijn er nog niet …

Er zijn nog steeds Brusselaars die twijfelen! Anderen denken dat een 2de spuitje niet meer hoeft, vooral nu we steeds meer kunnen: terrasjes, evenementen, …

Om te vermijden dat we terug naar af gaan, mag deze campagne niet stilvallen!

Hoe kunnen bekende Brusselaars hierbij helpen? 

Wie zij ook zijn en op welke manier ze ook bekend zijn, in alle talen wordt er naar hen geluisterd. Ze bieden vaak vertrouwen daar waar twijfel is. Zij gelden vaak als rolmodellen in onze maatschappij.

Eerstelijnszone BruZEL en Huis voor Gezondheid roepen bekende Brusselaars op om anderen te laten weten dat zij zich laten vaccineren (hebben) en te vragen hetzelfde te doen. Een ludieke of creatieve boodschap is meer dan welkom!

Wie neemt deze handschoen op? Stuur onze boodschap door naar Brusselaars die ons hierbij kunnen helpen! Tag ons gerust op sociale media.

Nog vragen? [email protected] of 02 412 31 65.


 

Appel aux célébrités Bruxlloises

La vaccination complète est la voie la plus rapide et la plus sûre pour retrouver notre vie normale !  Mais on n’y est pas encore …

Il y a encore pas mal de Bruxellois qui hésitent de se faire vacciner ! Certains croient qu’ils n’ont plus besoin de la deuxième dose, maintenant que nous sommes autorisés de plus en plus : des terrasses, des événements, …

Pour éviter de retomber dans le confinement, il faut continuer la campagne de sensibilisation !

Comment les célébrités Bruxelloises peuvent-elles soutenir cette campagne ? 

Qui elles sont ou comment elles sont connues, quelle que soit la langue qu’elles parlent, les Bruxellois les écoutent et leur font souvent confiance en cas de doute. Elles servent souvent de modèles dans notre société.

BruZEL, la zone de première ligne et Huis voor Gezondheid demandent aux célébrités Bruxelloises de raconter à leurs concitoyens qu’elles sont vaccinées ou qu’elles vont se faire vacciner et de les inviter à faire de même. Un message ludique ou créatif est plus que bienvenu !

Qui relève le défi ? Transmettez notre message aux Bruxellois qui peuvent nous y aider ! N’hésitez pas à nous taguer sur les résaux sociaux.

Des questions ? [email protected] ou 02 412 31 65.