Jobhoppen overtuigt studenten verpleegkunde om te werken in Brussel

2 juni 2022

Voor de 9de keer organiseerde Huis voor Gezondheid in samenwerking met Muntpunt ‘Jobhoppen’. Dit jaarlijks event maakt Brusselse studenten verpleegkunde warm voor een carrière in onze hoofdstad. Vandaag verwelkomden de nieuwe Vlaamse zorgambassadeur Candice De Windt en Vlaams minister voor Brussel Benjamin Dalle de studenten vooraleer ze in de voetsporen traden van een Brusselaar in een kwetsbare situatie.

Breder dan de zorgsector

Sinds 2012 zet Huis voor Gezondheid, samen met Muntpunt, Brussel als werk- en woonplek in de kijker via Jobhoppen. Waar de studenten verpleegkunde in eerdere edities de potentiële werkplekken bezochten en Brussel verkenden, zocht het Huis in coronatijden naar alternatieven via digitale wandelingen.

Dit jaar werkte Huis voor Gezondheid deze digitale wandelingen uit met casussen van Brusselaars in een kwetsbare situatie. De studenten traden dus letterlijk in de voetsporen van een Brusselaar en volgden met hem/haar een traject langsheen verschillende zorgprofessionals en organisaties die deze Brusselaar ondersteunen.

De kennismakingstocht was niet beperkt tot de gebruikelijke plekken van tewerkstelling, zoals ziekenhuizen en woonzorgcentra. De studenten doken ook breder in het zorgveld, leerden wijkgezondheidscentra kennen, alsook organisaties en instellingen als Kind en Gezin, CGG Brussel, …

“Het is interessant om te weten te komen hoeveel verschillende organisaties er zijn, Brussel biedt veel werkmogelijkheden.” aldus een studente.

140 eerstejaarsstudenten op verkenning

De studenten verpleegkunde van Busleyden Atheneum, Sint-Guido-Instituut en Erasmushogeschool Brussel, Odisee Brussel gingen in kleine groepjes enthousiast op pad met één van de zes verhalen van Brusselaars. Onderweg naar een mogelijke toekomstige werkplek, voerden de studenten opdrachten uit en leerden ze ook de mooie kanten van Brussel kennen.

“Ik wilde eerst in Vlaanderen gaan stagelopen, want ik wil mijn Nederlands oefenen en kan echt niet zo goed Frans spreken. Maar ik wist niet dat er zo veel tweetalige organisaties zijn in Brussel, ik denk dat ik nu wél in Brussel wil stagelopen en ik hoop zo ineens de 2 talen beter te leren.” zei een andere student.