Medisch materiaal nodig? Hoe zit dat in elkaar?

10 juni 2020

Materiaal bestellen

Het bestellen van beschermend materiaal gebeurt via het formulier ‘Verificatie van beschikbaarheid van hulpmiddelen in de strijd tegen COVID-19’. Dit materiaal is niet gratis, denk dus na over de hoeveelheden die je nodig hebt.

Omwille van de tijdelijk beperkte beschikbaarheid van beschermend materiaal werd de verdeling ervan gecentraliseerd. Voor gezondheidszorgverstrekkers (KB 78) gebeurde dit vanuit de Federale overheid, via de beroepsverenigingen en van daaruit naar lokale afdelingen (soms via de gemeenten). Voor Vlaamse erkende zorg(- en welzijns)organisaties gebeurde dit via de Vlaamse overheid. Vlaanderen nam rechtstreeks contact op met de organisaties. De verdeling gebeurde in functie van wat werd geleverd, volgens bepaalde prioriteiten.

Er zijn echter een paar verschillen tussen de Vlaamse overheid en de Brusselse aangaande wat aan welke organisaties werd geleverd. Dit veranderde ook geregeld. De informatie hierover staat op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid (voor Vlaams erkende organisaties en instellingen), op de Brusselse website voor de organisaties en instellingen erkend door de Brusselse overheid. Als je problemen ondervindt met of vragen hebt rond bevoorrading van beschermingsmiddelen, kan u contact opnemen met de werkgroep via coronashortages@fagg-afmps.be.

Begin juni leverde de Vlaamse overheid de laatste mondmaskers. De Vlaamse overheid zal gedurende een overgangsperiode (minstens juli en augustus) nog de bevoorrading van die materialen garanderen. Beschouw dit als een noodoplossing en maak er alleen gebruik van als u via de normale kanalen onvoldoende materialen tegen een redelijke prijs kan aankopen.

We raden zorgprofessionals aan om de COVID-19 Barometer te blijven invullen.

Gebruik maskers e.d.

Voor het correct gebruik van de verschillende types mondmaskers, biedt de HGR en de RMG advies.

Iriscare maakte affiches over het op- en afzetten van mondmaskers in het Nederlands en Frans.

Samenvattende pagina van apotheek.be.

Bekijk ook de filmpjes over het correct gebruik van handschoenen en mondmaskers:

Advies

Omdat correcte informatie rond het aanschaffen en gebruiken van mondmaskers in deze tijden onontbeerlijk is, biedt eerstelijnszone BruZEL ook dit informatiedocument aan (ook in het Frans). Het bevat antwoorden op vragen rond de verschillende soorten mondmaskers, advies voor aankoop, wanneer het dragen van een mondmasker zinvol is, hoe een mondmasker correct aan en uit te doen en hoe deze veilig te bewaren. Het document kan meegegeven worden aan jouw cliënteel/patiënteel zodat zij alle informatie ook thuis grondig kunnen nalezen.