Geslaagde netwerk- en intervisiedag met partners Bewegen op Verwijzing

8 april 2019

Donderdag 4 april waren onze partners binnen het project Bewegen op Verwijzing welkom in Gemeenschapscentrum De Markten voor een netwerk- en intervisiedag. Met deze netwerk- en intervisiedag wilden we het brede netwerk van partners samenbrengen, zodat iedereen elkaar leert kennen en zodat er o.a. samen nagedacht kon worden over prioritaire acties die dit jaar binnen het project ondernomen dienen te worden.

Intervisiemoment met nauw betrokken partners

In de voormiddag gingen we aan de slag met de Walt Disney Methodiek, een uitstekende methodiek voor een korte brainstorm. Het uitgangspunt van deze aanpak, is dat er vanuit ≠ perspectieven naar een idee gekeken wordt en dat elk van deze perspectieven mee bepalend zijn voor het eindoordeel.