Geslaagde netwerk- en intervisiedag met partners Bewegen op Verwijzing

8 april 2019

Donderdag 4 april waren onze partners binnen het project Bewegen op Verwijzing welkom in Gemeenschapscentrum De Markten voor een netwerk- en intervisiedag. Met deze netwerk- en intervisiedag wilden we het brede netwerk van partners samenbrengen, zodat iedereen elkaar leert kennen en zodat er o.a. samen nagedacht kon worden over prioritaire acties die dit jaar binnen het project ondernomen dienen te worden.

Intervisiemoment met nauw betrokken partners

In de voormiddag gingen we aan de slag met de Walt Disney Methodiek, een uitstekende methodiek voor een korte brainstorm. Het uitgangspunt van deze aanpak, is dat er vanuit ≠ perspectieven naar een idee gekeken wordt en dat elk van deze perspectieven mee bepalend zijn voor het eindoordeel.

De doelstellingen

a) Elke huisarts is overtuigd van het belang en de meerwaarde van het project
b) De Brusselaar is geïnformeerd over het project Bewegen op Verwijzing
c) Alle patiënten nemen na verwijzing door de huisarts met de beweegcoach contact op
d) Er bestaat een exhaustief en up-to-date overzicht met het lokale beweegaanbod

De methodiek

a) De dromer denkt creatief en vol fantasie. Hij wordt niet belemmerd door de realiteit en door mogelijke knelpunten. In deze fase ligt de focus op de kracht van de brainstorm en op het aanreiken van nieuwe ideeën.
b) De realist kijkt naar de praktische mogelijkheden om de ideeën te verwezenlijken. Beperkingen en mogelijke risico´s moeten daarom niet als belemmeringen, maar als uitdagingen worden gezien.
c) De criticus kijkt als toeschouwer naar de ideeën. De criticus bekritiseert niet het plan van de dromer en het inzicht van de realist, maar kijkt kritisch naar mogelijke hiaten en risico’s en stelt verbeteringen voor.

Lees het verslag van deze brainstorm.

Bewegen op Verwijzing onder de loep

De beweegcoaches gaven het startschot met een stand van zaken van het project Bewegen op Verwijzing. Onderstaande tabel toont aan dat er in totaal 240 consultaties plaatsvonden, waarvan de grote meerderheid voor patiënten woonachtig in Anderlecht.

Dit is te verklaren door het feit dat het project pas in oktober 2018 in Brussel-stad en Schaarbeek werd opgestart en doordat het project in Molenbeek enkele maanden on hold gezet diende te worden omdat er een nieuwe beweegcoach gezocht diende te worden. In vergelijking met alle andere gemeenten in Vlaanderen en Brussel, staat Anderlecht op de 3e plaats wat het totale aantal consultaties betreft.

Aantal consultaties per maand op basis van de woonplaats van de patiënt:

121 Brusselaars werden het voorbije jaar door één van onze beweegcoaches begeleid. Gemiddeld genomen gaat het dus om 2 consultaties per deelnemer. De helft van de deelnemers had recht op de verhoogde tegemoetkoming en 2/3e van de deelnemers waren vrouwen. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 50 jaar. In vergelijking met alle andere gemeenten in Vlaanderen en Brussel, staat Anderlecht op de 1e plaats wat betreft het aantal deelnemers.

Kenmerken van de deelnemers aan het project Bewegen op Verwijzing:

Inspirerende namiddag met diverse sprekers

In de namiddag werd onder andere stilgestaan bij het belang van beweging als gezondheidsbevordering en mogelijke strategieën om kwetsbaren aan het lokale beweegaanbod te laten participeren. Vervolgens kwam een good practice vanuit een Nederlandstalig en een Franstalig wijkgezondheidscentrum aan bod. De namiddag werd afgesloten met een getuigenis van één van onze deelnemers.

Bekijk de presentaties van de sprekers.

Een verstandig duwtje in de rug... nudging

Uiteraard diende tijdens deze netwerk- en intervisiedag ook het goede voorbeeld gegeven te worden van het belang van een actieve levensstijl. Het neerzitten werd doorbroken d.m.v. een actief netwerkmoment, een middaglunch aan statafels en beweegintermezzo's tussen de presentaties door. Het nemen van de trap werd benadrukt door het voorzien van voetstapjes en het vermelden van het calorieverbruik op de traptreden.

Maar er werd ook op een subtiele manier aangezet tot gezond gedrag. Tijdens de intervisie in de voormiddag werd het water op de tafels geplaatst en de koffie en fruitsap in de verste hoek van de zaal. We ondernamen eveneens een experiment met cake en fruit. In de voormiddag werd de cake gesneden en het fruit niet, we stelden vast dat er 380 gr. cake en 1324 gr. fruit gegeten werd. In de namiddag diende men de cake zelf te snijden en was het fruit reeds voorgesneden, er werd eenzelfde hoeveelheid cake gegeten, maar wel bijna 500 gr. meer fruit!