Netwerkdag Brusselse kinderopvang: terugblik

22 december 2022

Op 13 december organiseerden we, samen met Tracé Brussel vzw, VGC-Werken voor ketjes en VGC-Opgroeien in Brussel twee thema-ateliers: “Meer Brusselaars aan de slag in de Brusselse kinderopvang” en “Raakvlak of spanningsveld tussen onderwijs en werkveld”.

Deze twee thema’s kwamen naar boven tijdens een onderzoek dat we samen met Tracé Brussel vzw uitvoerden in 2021 en 2022. Via diepte-interviews met leidinggevenden van Brusselse kinderdagverblijven en overleg met de scholen en opleidingscentra die de opleiding ‘Kinderbegeleider’ aanbieden, kregen we zicht op de uitdagingen inzake personeelstekort in de sector van de kinderopvang en wat wij vanuit Huis voor Gezondheid of Tracé hierin kunnen betekenen.

Tijdens de voormiddag bespraken we in een besloten forum hoe we meer Brusselaars konden bereiken en aantrekken naar een job in de kinderopvang. De deelnemers, afkomstig uit het werkveld, CVO Brussel en CVO Semper, Actiris, VDAB, Huis van het Nederlands, Ligo-Brusselleer en organisaties en projecten die met doelgroepen werken in het Brusselse, wisselden hun noden en inzichten uit. Vervolgens zochten de deelnemers naar oplossingen voor de uitdagingen waar de werkgevers en de opleidingsaanbieders voor staan bij het vinden van voldoende geschikte kandidaten. Ten slotte bekeken we hoe we Brusselaars kunnen motiveren voor een job in de sector en welke pistes praktisch uitvoerbaar zijn om de leer- en supportomgeving van de kandidaten te versterken.

Tijdens de namiddag brachten we werkveld en onderwijs samen. Uit de gesprekken bleek immers dat beide partners nood hadden aan structureel overleg met elkaar. We verzamelden eerst alle onderwerpen die enerzijds het werkveld en anderzijds het onderwijs wilden bespreken. Thema’s zoals ondersteuning van mentoren op de werkvloer, taalniveau, nieuwe matrix secundair onderwijs, een tool om stages te matchen, uniforme stagedocumenten, attitudes van de stagiair én van de werkplek, het verbod op het dragen van religieuze symbolen, de verschillen in verwachting naar het werkveld voor duaal leren, werkplekleren, stage kwamen zowel bij onderwijs als werkveld naar boven.

Alle aanwezigheden waren het eens over de nood aan meerdere overlegmomenten in de toekomst om deze onderwerpen verder te bespreken en aan te pakken. Wordt vervolgd.