Nieuwe regelgeving rond het multidisciplinair overleg (MDO)

18 mei 2020

Sinds 1 mei 2020 zijn de voorwaarden voor het MDO gewijzigd!

Inhoudelijk blijft het MDO de vertrouwde tool voor samenwerkingsafspraken tussen alle betrokken zorgverleners om via goede afstemming de aangeboden zorg te optimaliseren. Voor de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON) die geholpen is met een dergelijke regeling, biedt het MDO dus een meerwaarde. En ook de zorgverleners hebben baat bij een efficiënte manier van werken.

Op het vlak van de regelgeving verandert er wel een en ander:

 • Er kan per PZON nog slechts 1 vergoedbaar MDO per jaar worden georganiseerd.
 • Het moet gaan om een thuiszorgcontext (met inbegrip van serviceflats en assistentiewoningen) of om mensen die naar huis zullen terugkeren (bv. na een ziekenhuisopname). Wie vast in een woonzorgcentrum verblijft, komt niet in aanmerking.
 • Er moeten minstens 3 verschillende disciplines aanwezig zijn en de huisarts (of psychiater) is een verplichte deelnemer, maar dit mag eventueel ook via videogesprek of met de telefoon op speaker. Bij afwezigheid door overmacht wordt hiervoor een verklaring opgesteld.
 • Er zijn ook slechts 3 vergoedbare rollen. De overlegorganisator ontvangt 120 euro voor het regelen van alle praktische zaken rond het MDO en het vervullen van de administratie. Voor de zorgbemiddelaar, die instaat voor de PZON en de opvolging van het zorgplan, is 40 euro voorzien. Daarnaast kunnen maximum 4 deelnemers rekenen op een vergoeding van 25 euro. Een cascadesysteem bepaalt wie daarvoor in aanmerking komt.
 • De mantelzorger is bij voorkeur aanwezig en kan de rol van zorgbemiddelaar opnemen, maar wordt niet vergoed hiervoor.
 • De PZON om wie het allemaal draait, heeft uiteraard zoveel mogelijk de regie in handen en duidt zelf de zorgbemiddelaar aan.
 • De PZON dient aangesloten te zijn bij de Vlaamse Sociale Bescherming. Een administratieve aansluiting volstaat.

Ingevolge de coronamaatregelen wordt alvast tot eind februari 2022 ook een volledig digitaal MDO door de overheid aanvaard!

Een zorgverlener die voor een PZON een MDO wil aanvragen, kan dat doen bij 1 van onderstaande overlegorganisatoren voor Brussel:

 • Thuiszorgcentrum Socialistische Mutualiteit van Brabant
  Sabine Lösken (diensthoofd), [email protected], 02 546 15 45
 • CM Sint-Michielsbond
  [email protected], 078 15 34 00
  Er zullen 3 medewerkers ter beschikking staan (er wordt nog intern bekeken wie dat zal zijn)
 • Lila (CGG Brussel) – Project psychiatrische zorg in de thuissituatie
  [email protected], 02 344 46 74
  Er zullen 3 medewerkers ter beschikking staan (namen later door te geven, er worden nog 2 nieuwe mensen aangeworven)
 • Centre de Santé Mentale Antonin Artaud (bicommunautair)
  [email protected], 0485 124 767 (Patrick Janssens), intern te bepalen wie het overleg opneemt.

Voor alle verdere vragen rond het MDO kan men terecht bij Dorrit Moortgat ([email protected] of 02 412 31 62), voor Brussel verbindingspersoon voor deze materie.