Samen op stap met het pilootproject Zorg in je Buurt

2 juli 2024

Kennismaken met de zorg

In april startten we het pilootproject Zorg in je Buurt in de lagere school Sint-Joost-aan-Zee in Sint-Joost-Ten-Node.
Dit in zowel twee klassen van het zesde leerjaar als één klas van het vijfde leerjaar.

We organiseerden per klasgroep een introductieles over zorg alsook een wandeling naar een zorginstelling in de buurt van de school.

De voornaamste doelstellingen van het project zijn om een positief beeld van zorg te creëren bij kinderen, hen aan te moedigen om hun zorgtalent te ontdekken, en hen kennis te laten maken met bestaande zorginitiatieven in hun buurt.

We willen hen op een laagdrempelige manier informeren over zorgberoepen. Zo kunnen ze later een geïnformeerde keuze maken over hun toekomstige studies en hun eigen kennis over zorggeletterdheid vergroten.

Ontdekken van zorgberoepen en eigen zorgtalent

Aan de hand van een realistische casus leefden de leerlingen zich in het verhaal van Sara in. Op een interactieve manier gingen ze aan de slag met enkele zorgvragen. Opdrachtjes en filmpjes gaven hen meer inzicht en informatie over waarvoor je bij enkele zorgverleners terecht kan.

De studenten deelden hun eigen ervaringen en kennis en op die manier werd er ook aan kruisbestuiving gedaan.

Samen op wandel in de buurt van de school

De tweede sessie ging dieper in op het bestaande digitale ondersteuningsaanbod van Awel. We gingen in gesprek over hoe en wanneer ze bij Awel terecht kunnen en welke mogelijke drempels ze hiervoor ervaren.

Nadien verlieten we de schoolmuren om op bezoek te gaan bij de Brusselse Wachtdienst (GBBW).
Hier werden de leerlingen zeer warm onthaald en geïnformeerd over wat de GBBW voor hen kan betekenen.
Na een rondleiding namen de leerlingen met veel enthousiasme deel aan een quiz om na te gaan wat ze onthouden hadden van het bezoek.

Het project heeft ons alvast zin gegeven om verder uit te zoeken wat we kunnen betekenen voor jongeren, zowel in het kader van eigen empowerment als hun latere studiekeuze.