Ga samen met Bon mee doorheen het sectortraject zorg …

14 december 2023

Sectortraject zorg van Bon – een terugblik op enkele boeiende ervaringen

Huis voor Gezondheid is partner in het sectortraject zorg van Bon. Bon is het Brussels onthaalbureau voor nieuwkomers. Dit traject startte op 6 november en loopt tot 19 december.
Naast het standaard inburgeringstraject maatschappelijke oriëntatie over leven, wonen en werken in Brussel en België voorziet Bon er een aanvullend programma over opleidingen en werken in de zorgsector.

Vele cursisten behaalden reeds een buitenlands diploma binnen de zorg en willen hier opnieuw in tewerkgesteld worden. Anderen hebben nog geen ervaring maar wel een uitgesproken interesse voor deze sector.

In het kader van dit sectortraject hebben we meerdere evenementen georganiseerd om de enthousiaste deelnemers onder te dompelen in de werk- en opleidingsmogelijkheden binnen de zorg. En liefst nog in Brussel.

Informatie op maat

Op 8 november gaven we samen met partners Tracé Brussel en VDAB in Beroepenpunt meer informatie over de diverse beroepen in de zorgsector.

De week daarop informeerden we de cursisten in de Leerwinkel over de beroepsopleidingen en specifieke leertrajecten. We gaven bijkomend informatie over knelpuntberoepen en de bijhorende opleidingsmogelijkheden.

We bezochten op 30 november de Odisee hogeschool, campus Terranova in centrum Brussel. Hier leerden de cursisten alles over de verschillende zorgopleidingen die Odisee aanbiedt op deze campus.

Ze konden een kijkje nemen achter de schermen van de verschillende opleidingen en ontdekten de wondere wereld van de medische beeldvorming.

Proeven van de Brusselse werkvloer

20 november vond er een les plaats in het wijkgezondheidscentrum Medikuregem in Anderlecht. Zo konden de cursisten kennismaken met deze warme interdisciplinaire setting en hun werking.

Vervolgens ging een deel van de groep mee op werkbezoek in het Sint-Elisabeth ziekenhuis. We gaven een uitgebreide rondleiding waarna twee Libanese verpleegkundigen getuigden over hun eigen individueel traject.

Samen op ontdekking

Op donderdag 7 december gingen de deelnemers op casuswandeling.

Tijdens deze wandeling verdiepten ze zich in diverse Brusselse zorg- en welzijnsorganisaties.

Aan de hand van een realistische casus over een Brusselaar met een kwetsbaarheid en kregen zij de kans om het netwerk rondom de patiënt beter te begrijpen.

We gingen langs bij lokaal dienstencentrum het Forum en kregen daar een toelichting in Digipunt (Intec Brussel).

In het opleidingscentrum van Familiehulp kregen ze meer uitleg over de opleiding tot zorgkundige.
We sloten de dag af in het woonzorgcentrum Ter Ursulinen, waar verpleegster Rachel de deelnemers meenam in haar eigen inburgerings- en studietraject.
Op een eerlijke, gemotiveerde en hoopvolle manier nam zij ons mee in haar verhaal.
Zij moedigde elk van ons aan om kansen te durven grijpen als ze zich voordoen.

Interesse?

Wil je meer te weten komen over het sectortraject zorg van Bon? Neem zeker een kijkje op hun website.

Heb je vragen over welke inleefbezoeken we nog kunnen organiseren? Neem gerust contact op met [email protected]