Startende zorgprofessional in de kijker

17 maart 2022

Erica Grandjean is ergotherapeut bij de Liberale Mutualiteit. Kort samengevat helpt zij anderen om op een optimale manier thuis te leven. Ken jij iemand die ondersteuning kan gebruiken bij dagelijkse activiteiten of die nood heeft aan hulpmiddelen? Dan biedt een ergotherapeut ondersteuning!

Wist je dat er in elke mutualiteit ergotherapeuten aanwezig zijn? Je kan hen bereiken door de sociale dienst van jouw mutualiteit op te bellen! Opgelet, ergotherapeuten verbonden aan een mutualiteit werken enkel voor leden van deze mutualiteit.

Een ergotherapeut gaat op huisbezoek bij mensen om hun problemen en wensen over hun thuissituatie in kaart te brengen. Ze helpen mensen die moeite hebben met het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten.

Dit kan een gevolg zijn van:

  • een lichamelijke, zintuiglijke, verstandelijke beperking
  • natuurlijke veranderingen door veroudering

De ergotherapeut bekijkt samen met de patiënt wat kan helpen in hun dagelijkse leven. Ze staan hen bij tijdens aanvragen van hulpmiddelen en geven hier ook advies over. Kortom, ze tonen hoe je een woning kan aanpassen aan jouw noden.

 

Kan jij iemand doorverwijzen naar Erica? Neem dan contact op:

E-mail: erica.grandjean@mutplus.be

Ergo-telefoonlijn: 02 209 48 62

Website: www.mutplus.be

Zorgprofessional