Terugblik op het Interdisciplinair Symposium voor Stagementoren

26 maart 2024

Een interdisciplinaire bijeenkomst

Donderdag 14 maart vond het Interdisciplinair Symposium voor Brusselse stagementoren plaats in de Erasmushogeschool campus Jette.

De vorige edities van dit symposium waren enkel gericht op mentoren verpleegkunde. Maar dit jaar nodigden we stagementoren van al de Nederlandstalige Brusselse zorgopleidingen uit, aangezien interdisciplinaire samenwerking de zorg versterkt en er op deze manier ook kruisbestuiving kan plaatsvinden.

We verwelkomden meer dan 60 stagementoren uit diverse zorgopleidingen die een essentiële rol spelen in het begeleiden van studenten.

Tijdens het symposium bedankten we hen voor hun dagdagelijkse inzet.

 

Een pleidooi voor spontaneïteit

Leen De Koker nam ons mee in haar lezing “Vrijwaar de spontane stagiair”. Aan de hand van talrijke anekdotes deelde zij een pleidooi over stagiairs en verpleegkundigen, over professionele relaties en samenwerking en over de meerwaarde van spontaneïteit.
Spontaneïteit moet aangemoedigd worden want het is een katalysator voor humor, zelfzorg en een meerwaarde voor de samenleving!

Hierna volgde een panelgesprek waarbij studenten, mentoren en stagecoördinatoren over de lezing met elkaar in gesprek gingen. Ze zoomden in op het belang van een warm onthaal, afgestemde verwachtingen en wederzijds vertrouwen.

Als mentor investeer je in jouw toekomstige collega

We sloten de dag af met een inspirerende sessie van Goedele Slots (Odisee hogeschool) over veerkracht.
Als stagementor kan je een cruciale rol spelen in het ondersteunen en versterken van de draagkracht van studenten. Concrete tips werden gedeeld over buffertijd, het menselijke aspect van fouten mogen maken, verwachtingen benoemen en het belang van het tijdig aangeven van grenzen.

Wij hopen alvast dat de stagementoren opgeladen huiswaarts keerden met een gevuld hart, inspiratie en waardevolle ontmoetingen uit verschillende vakgebieden in de zorg.