Wanneer Empathisch Nederlands naar meer smaakt

20 oktober 2023

Van Frans naar Nederlands

In mei en juni lanceerden we voor het eerst de cursus Empathisch Nederlands. Al enkele jaren organiseren we de cursus Empathisch Frans, voor (startende) zorgprofessionals die zich onzeker voelen om gesprekken te voeren in het Frans met hun patiënten of cliënten. Maar ook zorgprofessionals die niet het Nederlands al eerste taal spreken, worstelen met gespreksvoering in het Nederlands. Vandaar dat Huis voor Gezondheid i.s.m. UCLL de cursus Empathisch Nederlands ontwikkelde.

De puntjes op de i

De eerste testcursus ging gratis door in 5 sessies, zowel online als fysiek. Het doel van deze cursus was om zicht te krijgen op de noden van de doelgroep. Welke lesmodules vinden de cursisten het meest interessant? Waar willen ze nog meer over bijleren? Zo gaven de cursisten bv. aan de woordenschat die aan bod kwam in de lessen, heel interessant te vinden.

Wat vonden de cursisten er zelf van?

‘Het contact met de docenten was heel aangenaam. Ze gaven opbouwende feedback en waren heel toegankelijk.’

‘De rollenspelen waren voor mij het meest interessant, samen met de andere cursisten probeerden we onszelf te verbeteren en uit te dagen.’

Een nieuwe lessenreeks in 2024

In het najaar van 2023 werken we het lessenpakket verder uit tot een finale versie. We plannen in 2024 nieuwe, uitgewerkte lessenreeksen van Empathisch Nederlands.
Houd dus zeker onze website in het oog voor de startdatum in het nieuwe jaar of schrijf je in op onze nieuwsbrief.