Het Ontmoetingsfestival zorgde een eerste keer voor verbinding in Muntpunt

14 juni 2022

De eerste editie van het Ontmoetingsfestival is een feit. Samen met Brusano organiseerde BruZEL op 17 mei 2022 een gratis, tweetalig ontmoetingsmoment tussen Brusselaars, gezondheids- en welzijnsprofessionals en beleidsmakers. In Muntpunt wisselden zo’n 150 deelnemers en meer dan 40 organisaties van gedachten over het thema: ‘Zelf keuzes maken: jouw gezondheid en jouw welzijn.’

Autonomie als hoofdthema

Tijdens deze eerste editie op 17 mei 2022 stond autonomie centraal. De Brusselaar leerde hier meer over aan de hand van 5 overkoepelende thema’s: lichaam en geest, budget, huisvesting, veiligheid in de stad en extra steun. Deze onderwerpen splitsten we op in een reeks meer specifieke workshops, zoals gezonde voeding, tips over het verbeteren van je dagelijkse beweging, hoe de mutualiteit werkt en hoe je je budget kan beheren. We verzorgden een infomarkt voor zo’n 150 bezoekers: Brusselaars die specifieke zorg en/of ondersteuning nodig hebben, hun mantelzorgers en vrijwilligers wisselden ervaringen uit en discussieerden met mensen uit alle lagen van de bevolking. We besteedden bijzondere aandacht aan Brusselaars in kwetsbare levensomstandigheden zodat ze niet alleen hun ervaringen konden delen, maar ook hun isolement konden doorbreken.   

Een eerste stap naar verbinding 

Op het festival kregen meer dan 40 organisaties de kans om hun aanbod en werking voor te stellen via een infostand of een atelier. Het festival ging breder dan louter informeren, we gaven de Brusselaar ook de kans om zelf het woord te nemen en de zorg- of welzijnsprofessionals te informeren. Dit kon rekenen op een positief onthaal!

Verder zorgden we voor verbinding en kennismaking tussen organisaties. De diversiteit en het brede aanbod binnen de Brusselse zorg- en hulpverlening verbaasden heel wat aanwezigen. Er kwamen gesprekken op gang aan een gesprekstafel of tijdens het genieten van een vers gekookt, gezond gerecht en een fris drankje onder een stralende zon.

Ontmoetingsfestival