Hoe ga je om met vaccinatietwijfelaars? | Comment gérez-vous les hésitants vaccinaux

2 juli 2021

 

Het gesprek over vaccinatie tegen COVID-19

Om de COVID-19 pandemie in te dijken is het belangrijk dat minstens 70% van de bevolking zich laat vaccineren (groepsimmuniteit). Dit is een grote uitdaging waarin ook jij een sleutelrol speelt.

In deze module reiken we je handvaten aan om met je patiënt of cliënt in gesprek te gaan over COVID-19-vaccinatie. Het doorlopen van de module duurt 15 tot 20 min.

Heb je nu niet de tijd om de module door te nemen? Lees dan alvast onze gouden tip: vermijd ten allen tijde een VOOR-versus TEGEN debat.

Ben jij huisarts of apotheker in Brussel en kom je geregeld in contact met personen die twijfelen over de vaccinatie tegen COVID-19?

Volg hier de online leermodule  >

Ben jij werkzaam in het zorg en welzijnslandschap in Brussel en kom je geregeld in contact met personen die twijfelen over de vaccinatie tegen COVID-19?

Ben jij leerkracht of docent in Brussel en wil je graag wat ondersteuning om in de klas een open gesprek te voeren over de vaccinatie tegen COVID-19? Oorspronkelijk stelden we deze samen voor welzijns- en zorgverleners, maar de handvaten blijven dezelfde.

Heb je nu niet de tijd om de module door te nemen? Lees dan alvast onze gouden tip: vermijd ten allen tijde een VOOR-versus TEGEN debat. Stel in de klas niet de vraag “Wie wil zich laten vaccineren?” – Werk eerder op het collectieve groepsvoordeel: “Wij spenderen zoveel uren van onze dag samen. Om het schooljaar goed door te komen, laten we ons best allemaal vaccineren. Welke vragen hebben jullie daar nog over?” Dit creëert een open gesprek.

Volg hier de online leermodule  >

Conversation avec les hésitants vaccinaux

Afin d’endiguer la pandémie du Covid-19, il est important qu’au moins 70% de la population soit vaccinée (immunité collective). C’est un grand défi dans lequel vous aussi, vous jouez un rôle clé.

Ce module vous fournit des outils pour entamer une conversation avec votre patient ou client sur la vaccination contre le Covid-19. La lecture du module prend de 15 à 20 minutes.

Vous n’avez pas le temps maintenant de parcourir le module ? Alors lisez notre conseil on or: évitez à tout moment un débat POUR et CONTRE. 

Vous êtes médecin généraliste ou pharmacien à Bruxelles et vous êtes régulièrement en contact avec des personnes qui hésitent à se faire vacciner contre le COVID-19 ?

Suivez le module ici >

Vous travaillez dans le secteur de la santé et du bien-être à Bruxelles et vous êtes régulièrement en contact avec des personnes qui ont des doutes sur la vaccination contre le COVID-19 ?

Suivez le module ici >

Vous êtes enseignant à Bruxelles et vous souhaitez un soutien pour avoir une conversation ouverte en classe sur la vaccination contre le COVID-19 ?

Vous n’avez pas le temps maintenant de parcourir le module ? Alors lisez notre conseil on or: évitez à tout moment un débat POUR et CONTRE. Ne posez pas la question « Qui veut se faire vacciner ? » en classe. – Travaillez plutôt sur l’avantage collectif du groupe : « Nous passons tellement d’heures de notre journée ensemble. Pour bien traverser l’année scolaire, faisons-nous tous vacciner. Quelles questions avez-vous encore à ce sujet ? » Cela crée une conversation ouverte.

Suivez le module ici >