Maak kennis met de 6 Vlaams erkende mantelzorgverenigingen

12 april 2023

Er zijn 6 Vlaams erkende mantelzorgverenigingen in Vlaanderen en Brussel: Steunpunt Mantelzorg, Samana, Coponcho, Mantelzorgnetwerk, Okra Zorgrecht en Liever Thuis LM. We streven naar meer zichtbaarheid, erkenning en waardering van mantelzorgers. Ze verdedigen hun belangen zodat mantelzorgers en hun zorgvrager de omkadering krijgen die ze nodig hebben. En tegelijk willen ze hen informeren, ondersteunen en versterken zodat ze hun weg vinden in het complexe zorglandschap en hun eigen situatie in handen kunnen nemen.

Wat doen ze concreet?

  • Ze organiseren activiteiten, infosessies en praatgroepen voor mantelzorgers over relevante thema’s (hoe zorg je voor jezelf als mantelzorg, draagkracht, premies en tegemoetkomingen, combinatie werk en mantelzorg, wegwijs in dementie, bewindvoering, …)
  • Ze bundelen relevante informatie voor mantelzorgers in onze papieren en digitale nieuwsbrieven, brochures en andere publicaties.
  • Ze organiseren inspraakmomenten voor mantelzorgers.
  • Ze gaan in overleg met de verschillende overheden over betere ondersteuning voor mantelzorgers. Ze participeren bijvoorbeeld aan de uitvoering het Vlaams Mantelzorgplan 2022-2024.
  • Ze zorgen voor zichtbaarheid van mantelzorg door jaarlijks een sensibiliserende campagne te organiseren en de pers te halen.
  • Coponcho en Samana organiseren vakanties voor mantelzorgers (en de zorgvrager).
  • Mantelzorgers en mensen met een zorgvraag kunnen ons contacteren via telefoon en email:

Welke mantelzorgorganisaties vinden we nog in het Brusselse landschap?

  • Vlaams Expertisepunt Mantelzorg: Het Vlaams Expertisepunt Mantelzorg werd opgericht in 2017, in een samenwerking tussen het Vlaams Mantelzorgplatform vzw en SAM vzw,  steunpunt Mens en Samenleving. Het was één van de acties uit het Mantelzorgplan van de Vlaamse overheid. Sinds 1/01/2020 valt VEM onder VIVEL (Vlaams Instituut voor De Eerste lijn), voor meer info ga naar www.vivel.be.
  • Aidants Proches Bruxelles: Dit centrum informeert en ondersteunt Brusselse mantelzorgers door professionelen te sensibiliseren en te streven naar de erkenning van het mantelzorgzorgstatuut in Brussel. Zij hebben een tweetalige werking, gesubsidieerd door de COCOM en de COCOF.
  • Jeunes Aidants Proches: Centrum voor info en ondersteuning van jonge mantelzorgers die zorg dragen voor een persoon die zich in een afhankelijkheidssituatie bevindt.