Mondgezondheid in Brussel

26 september 2022

Opleiding mondzorgcoach: 22 november 2022 in Brussel (locatie nog te bepalen)

Heel wat mensen in armoede of in een kwetsbare situatie ondervinden financiële, administratieve of sociale drempels om tot bij de tandarts te geraken. Daardoor is het gemiddeld gezien niet zo goed gesteld met hun mondgezondheid.

Om de ‘kloof’ tussen deze mensen en de tandarts te verkleinen, organiseert IEDERS MOND GEZOND voor welzijns- en gezondheidswerkers een opleiding mondzorgcoach. Na het volgen van deze opleiding kunnen armoede- en welzijnsorganisaties en hun medewerkers (ervaringsdeskundige, professional of vrijwilliger) vrijwillig beslissen hier al of niet mee aan de slag te gaan. Ze bepalen zelf het tempo waar zij dit binnen hun organisatie opnemen en hun doelpubliek toeleiden naar gepaste mondzorg.

De mondzorgcoaches voeren uiteraard zelf geen enkele behandeling uit. Ze zijn uitsluitend opgeleid om een brugfunctie te vervullen tussen de patiënt en de reguliere zorg. Door de juiste kennis over mondgezondheid aan te reiken in de armoede- en welzijnsorganisaties ondersteunen zij ook de tandarts.

 

Praktisch:

  • Datum: dinsdag 22 november 2022
  • Voor wie: medewerkers (ervaringsdeskundige, professional of vrijwilliger) uit armoede- , welzijns-, en gezondheidsorganisaties.
  • Locatie: nog te bepalen
  • Duur: hele dag
  • Kostprijs: gratis
  • Opleiding verzorgd door Vlaams Instituut Gezonde Mond

Anderstaligen zijn zeer welkom. Maar, om de opleiding te kunnen volgen is een basiskennis van het Nederlands vereist.

Interesse? Schrijf hier in. Voor Brussel kan dit tot 22 oktober.

Nood aan meer informatie? Bekijk het voorstellingsfilmpje of neem contact met Logo Brussel: logo.brussel@vgc.be.

Gezonde Mond