Huisartsen gezocht: Studie “Opnieuw aan het werk na burn-out”

17 december 2019

Je hebt ongetwijfeld patiënten die afwezig zijn van het werk omwille van burn-out. Deze patiënten ondersteunen en de juiste adviezen geven is niet altijd eenvoudig. Ook het voorbereiden van de werkhervatting kan complex zijn omdat er vaak overleg nodig is tussen actoren uit zowel de curatieve sector als uit het werkveld. Om te voorkomen dat burn-out bij deze patiënten leidt tot langdurige afwezigheid van het werk, ontwikkelden we aan het Centrum voor Omgeving en Gezondheid van de  KU Leuven een zorgpad. Dit zorgpad biedt een leidraad voor de patiënt én de betrokken zorgverleners in zowel de diagnose, behandeling als terugkeer naar werk.

WAAROM NEMEN ZIJ DEEL AAN DE STUDIE?

Ik vind burn-out vaak een moeilijke diagnose en ik vind het belangrijk dat zorgverleners de meest recente evidence-based inzichten toepassen.

Dr. Willem Raat, Rotselaar

Het is nu vaak nog heel moeilijk om een parcours voor mensen met burn-out uit te stippelen (ondanks dat ik hier reeds een opleiding rond gevolgd heb).

Dr. Marloes Grimmelikhuijsen, Mechelen

Wil je ook deelnemen?

Meld je aan via de website www.werkenburnout.be of stuur een mailtje naar werkenburnout@kuleuven.be Wij zullen je vervolgens contacteren om je meer informatie te geven rond het onderzoeksprotocol, inclusiecriteria, ethische en wettelijke aspecten etc.

Wat krijg je als deelnemende huisarts?

Je ontvangt de richtlijnen en vragenlijsten die in deze studie worden gebruikt om het vaststellen van burn-out te vergemakkelijken. Dit geeft je de kans om je praktijkkennis verder aan te scherpen. Je krijgt van ons ook alle nodige documenten en instructies (instructiefilmpjes) om deel te kunnen nemen aan de studie. Daarnaast zijn we tijdens de studie steeds per mail (werkenburnout@kuleuven.be) bereikbaar en op sommige momenten ook telefonisch. Per geïncludeerde patiënt ontvang je 50 euro.

Wat houdt de deelname concreet in?

Als je je opgeeft om deel te nemen, verwachten we dat je gedurende ongeveer een jaar 4 à 5 patiënten met burn-out includeert in de studie. Huisartsen in de controlegroep begeleiden deze patiënten zoals anders, zoals wanneer ze niet zouden deelnemen aan de studie.

Huisartsen in de interventiegroep zien geïncludeerde patiënten minstens 4 maal op consultatie tijdens de studie en verwijzen deze patiënten binnen de maand door naar één van de deelnemende psychologen. (We werken voor deze studie samen met een aantal psychologen, verspreid over Vlaanderen. Deze psychologen engageren zich om deelnemende patiënten binnen de 4 weken op gesprek te zien.)

Op het moment dat je toestemt om deel te nemen aan de studie, weet je als huisarts niet in welke groep je zal terecht komen. Na de randomisatie zal je door ons op de hoogte gebracht worden in welke groep je werd ingedeeld.

We vragen aan alle deelnemende huisartsen om per consultatie een kort document in te vullen (bv. datum/duur van de consultatie, eventuele contacten met andere zorgverleners). Wij bezorgen deelnemende patiënten na inclusie in de studie rechtstreeks elektronische vragenlijsten zodat de werkbelasting voor jou als huisarts beperkt blijft.

Wil je meer informatie?

Op de website www.werkenburnout.be vind je achtergrondinformatie en een filmpje (6 min) waar het project in een notendop wordt voorgesteld. Via onderstaande link vind je een filmpje (4 min) specifiek voor huisartsen die geïnteresseerd zijn in het project: https://drive.google.com/open?id=1uLqQEUmvVbe59PcrvYfZyCUjE0rxCnw3

Voor verdere info kan je contact nemen met Dr Lotje Lambreghts of Prof dr Lode Godderis (werkenburnout@kuleuven.be).