Voordelen ZT CNI

Voordelen voor u en uw patiënt

Voordelen voor de huisarts en de specialist
  • betere opvolging van patiënten die deelnemen aan een zorgtraject, zodat de kwaliteit van zorg verbetert
  • jaarlijks forfaitair honorarium voor elke patiënt die een zorgtrajectcontract (NL/FR) afsluit
  • vlottere samenwerking tussen de huisarts en de specialist en andere zorgverleners uit de 1e lijn
  • versterkte centrale positie van de huisarts als beheerder van het GMD

 

Voordelen voor de patiënt
  • maximale terugbetaling van raadplegingen bij de huisarts
  • maximale terugbetaling van raadplegingen bij de specialist (nefroloog/internist)
  • nauwere samenwerking tussen huisarts, specialist en andere zorgverleners d.m.v. een zorgplan
  • nauwere betrokkenheid als patiënt, door opname van persoonlijke doelstellingen in een zorgplan
  • naargelang stadium ziekte, recht op een jaarlijks aantal sessies bij de diëtist waarvoor enkel remgeld betaald dient te worden
  • recht op een tegemoetkoming voor een gevalideerde bloeddrukmeter (lijst vergoedbaar materiaal)

Om als patiënt van bovenstaande voordelen te kunnen genieten moet u steeds een voorschrift van uw huisarts hebben.