Visie en missie

Vergaderen

Huis voor Gezondheid is de Brusselse netwerkorganisatie die zorgverleners verbindt, ondersteunt en aantrekt

Samen met jou werken we aan nog sterkere Nederlandskundige zorgverlening in Brussel!

Aantrekken

Aantrekken

Ondersteunen

Ondersteunen

Verbinden

Verbinden

"Huis voor Gezondheid streeft naar een kwaliteitsvol Nederlandskundig zorgaanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest."

Hart voor Brussel

Hoe zien wij de Brusselse zorg?

Visie

Huis voor Gezondheid streeft naar een kwaliteitsvol Nederlandskundig zorgaanbod in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hiertoe bieden we ondersteuning aan (organisaties van) Nederlandskundige zorgprofessionals die in de context van een superdiverse hoofdstad toegankelijke en kwaliteitsvolle Nederlandskundige zorg willen bieden. Doorheen de hele werking van het Huis passen we het model van Kaiser Permanente toe.

Onder kwaliteitsvol zorgaanbod verstaan we:

  • Aanwezigheid van voldoende Nederlandskundige zorgverleners
  • Toegankelijke zorg volgens de 5 “B’s” van toegankelijkheid: bereikbaar (fysiek), beschikbaar (aanbod), betaalbaar, begrijpbaar (onder andere taal) en bruikbaar (nood aan)
  • Zorg waarin de persoon met een zorgnood centraal staat, participeert aan zijn eigen zorg en met oog voor zijn mantelzorger(s)
  • Zorg die kostenefficiënt is

Missie

Huis voor Gezondheid is een netwerkorganisatie die dankzij het delen van haar kennis van het Brusselse zorglandschap  samenwerking en netwerking tussen organisaties en zorgverleners faciliteert en initieert.

Onder zorglandschap verstaan we de Brusselse (organisaties van) zorgverleners en welzijnsorganisaties maar ook hun belangrijkste activiteiten, samenwerkingsinitiatieven en  netwerken.

Hoe het Huis dit aanpakt lees je hier:

Onze jaarverslagen:

Huis voor Gezondheid huist ook de eerstelijnszone van Brussel, BruZEL, sinds 2020.