Zipster

Het digitale doorverwijsplatform

[Cette page en français]

Wat is Zipster?

Zipsteris een digitale tool die de doorverwijzing naar lokale welzijnsactoren wil faciliteren. Het ondersteunt gezondheids- en welzijnsprofessionals in het detecteren van psychosociale noden én in het doorverwijzen naar de meest gepaste welzijnsorganisatie. Welzijnsactoren kunnen nadien zelfs eenvoudig feedback geven aan de doorverwijzer. En de Brusselaar met psychosociale problemen? Die vindt zo de juiste ondersteuning! 
 
Is het verhaal van Anna in onderstaand filmpje herkenbaar? Kan Zipster iets voor jouw praktijk of organisatie betekenen?

Registreer je dan hier om met Zipster aan de slag te gaan!

 

 

Een eerste stap in Brussel

Het proeftraject in Jette is gestart. We hebben reeds infosessies georganiseerd over het doel en de werking van Zipster. Indien je hier niet bij kon zijn, kan je onderstaande opnames bekijken op een voor jou gepast moment.
Indien je meer informatie wenst, bekijk dan zeker de FAQ onderaan de pagina of contacteer ons.

 

Infosessie februari 2023:

 

Infosessie oktober 2023:

Heb je toch nog een vraag? Contacteer ons gerust, wij helpen je graag verder!

FAQ

Zich registreren op Zipster 

 • Zijn er bepaalde kosten verbonden aan het platform? 
  Het platform wordt financieel gedragen door VIVEL tijdens de pilootfase, nadien door BruZEL als eerstelijnszone van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Zowel voor de gebruiker als deelnemende zorgverlener en/of organisatie is het gebruik van Zipster volledig gratis. 
 • Wie brengt de gegevens van de organisaties in en wie gaat die updaten? 
  De gegevens en beschrijving van de dienstverlening van organisatie komen uit  Sociaal Brussel. Voor Nederlandstalige organisaties komt de input van deze informatie uit de  Vlaamse Sociale kaart. Wanneer gegevens worden geüpdatet in de Sociale kaart, zal dit ook automatisch gebeuren op Zipster. Indien je een fout opmerkt, kan je dit  gemakkelijk zelf aanpassen. Voor Franstalige organisaties ligt dit anders, aangezien zij niet zijn opgenomen in de Sociale kaart. Zij kunnen een correctie voorstellen bij hun fiche op Sociaal Brussel, indien nodig.
 • Vanaf wanneer kan je je inschrijven/registreren op Zipster? 
  Je kan vanaf nu al registreren via het Zipster-platform. Zodra het proefproject start, krijg je een account via mail.
 • Vanaf wanneer start het proeftraject? 
  Eens voldoende ondersteuners zich registreerden op Zipster, kunnen we van start. Dit is essentieel om doorverwijzingen zo kwaliteitsvol mogelijk realiseren.
 • Wat na het proeftraject?
  We gaan in Jette van start met het proeftraject met een beperkt aantal doorverwijzers. Vervolgen zal er een eerste uitrol zijn in Jette. Nadien volgt er een stapsgewijze uitrol naar de andere Brusselse gemeenten.  
 • Zijn er afspraken rond de deelwerkingen binnen éénzelfde organisatie? 
  Iedere organisatie bepaalt zelf voor welke deelwerkingen het nuttig kan zijn en kan iedere deelwerking dan ook apart registreren. De uiteindelijke bedoeling is om zo goed mogelijk zicht te krijgen op het volledig aanbod van een organisatie en zo gericht mogelijk te kunnen doorverwijzen naar de juiste personen. 
 • Kan ik een collega toegang geven tot Zipster?
  Dit kan wanneer u beheerder bent voor uw organisatie. Dan kan u via Mijn Organisatie medewerkers toevoegen
 • Kan het e-mailadres wijzigen waarop ik een notificatie krijg van een nieuwe aanmelding?
  Dit kan u aanvragen door ons te contacteren via [email protected]. 

Werken met Zipster als doorverwijzer 

 • Kan je als zorgverlener ook noden ingeven zonder cliëntgegevens in te vullen, eerder om meer zicht te krijgen op het aanbod van welzijn binnen je eigen gemeente? 
  Je kan bij het ondersteuningsaanbod zoeken naar bepaalde noden (filteren op bepaalde noden). Minder specifiek als dat je de gegevens van een persoon zou ingeven maar het geeft een vrij algemeen beeld van het lokale aanbod.
 • Kan er doorverwezen worden naar een gezondheidszorgverlener?
  Neen, Zipster faciliteert enkel een doorverwijzing naar lokale welzijnsactoren omwille van psychosociale noden.. 
 • Kan ik Zipster gebruiken voor dringende ondersteuning?
  Neen. Voor dringende ondersteuning is het belangrijk dat u telefonisch contact opneemt met de juiste hulpverleners. Zipster kan geen garanties geven over wanneer een ondersteuningsvraag kan worden behandeld door een dienstverlenende organisatie.
 • Hoe vind je als zorgverlener een duidelijk overzicht van de mogelijke ondersteuning op maat van je patiënt?
  Eens je de vragenlijst samen hebt ingevuld of de reeds gekende noden hebt doorgegeven, zorgt Zipster voor een match met de lokale welzijnsactoren. Dit wordt in een duidelijke opsomming per nood weergegeven, zodat jullie samen voor de geschikte ondersteuning kunnen kiezen.
 • Dien ik bij de vragenlijst alle vragen te overlopen met de patiënt?
  Dit is geenszins verplicht in Zipster. Heeft u enkel nog de tijd om te polsen naar de gezinssituatie bijvoorbeeld, dan kan u enkel deze vraag beantwoorden en zal u suggesties krijgen op basis van de antwoorden.
 • Hoe blijft de doorverwijzer op de hoogte van de ondernomen stappen?
  De ondersteuner kan eenvoudig feedback leveren via Zipster. Dit zal de doorverwijzer kunnen raadplegen in het doorverwijzingsdossier. 

Werken met Zipster als ondersteuner 

 • Hoe wordt de ondersteunende organisatie gecontacteerd? Wie contacteert de ondersteunende organisatie?
  De ondersteunende organisatie krijgt een notificatie via mail van Zipster. Hierna kan de aanmelding op het platform worden geraadpleegd.
 • Hoe krijgt de ondersteunende organisatie een overzicht van alle aanvragen?
  Het platform biedt een mooi overzicht van alle aanvragen die binnenkomen met een duidelijke vermelding van de specifieke ondersteuningsnood. 
 • Kunnen organisaties die met een wachtlijst werken zich ook registreren?
  Organisaties met wachtlijst kunnen aangeven dat ze een wachtlijst hebben.  
 • Kunnen organisaties buiten Jette ook ondersteunen en/of doorverwijzen?
  Ja, het maakt niet uit waar de organisatie gesitueerd is zolang er een lokaal aanbod is.
 • Welke rol kan het OCMW opnemen in Zipster?
  Het OCMW kan zowel als doorverwijzer en als ondersteuner fungeren.
 • Hoe kan een sportclub bijdragen aan het Zipster-project?
  In de lijst van noden die we hebben opgesteld vindt men o.a. zoektocht tijdsbesteding - socio-culturele invulling, stress/angst, eenzaamheid … en andere diensten die een club aanbiedt. We raden aan om als sportclub deze lijst door te nemen en zelf te bepalen voor welke noden ze kunnen tussenkomen. 

Over het platform 

 • Er ontbreekt een organisatie in het aanbod. Waar kan ik dit melden?
  Zipster is een neutraal platform dat een zo goed mogelijk overzicht wil geven van het lokale ondersteuningsaanbod. Ontbreekt er een organisatie? Laat het weten aan de Eerstelijnszone via [email protected]
 • Bestaat Zipster in andere eerstelijnszones in de rand van Brussel?
  Momenteel wordt Zipster enkel door Eerstelijnszone BRaViO gebruikt. Zij zetten zich in voor inwoners uit Vilvoorde, Zemst, Machelen, Steenokkerzeel en Kampenhout.
 • Wordt er een link gelegd met de mutualiteit waarbij de patiënt is aangesloten?
  Momenteel is dit nog niet het geval. We hopen dit in de toekomst mogelijk te maken. Het is dus aangewezen om goed na te vragen bij welke mutualiteit de hulpvrager aangesloten is. 
 • Is het Franstalig aanbod in Brussel mee opgenomen? 
  Ja, in Brussel werken we aan een tweetalig aanbod: het platform werd voor Brussel vertaald naar het Frans en we betrekken zowel de Nederlandstalige als de Franstalige organisaties die actief zijn in de gemeente. 
 • Wat wordt bedoeld met “gezondheidsgeletterdheid”? 
  'Gezondheidsgeletterdheid' is het vermogen van een persoon om informatie over zijn gezondheid en medische opvolging te begrijpen, zodat hij zijn gezondheid en levenskwaliteit kan behouden of verbeteren. Zien we problemen op het vlak van therapietrouw en correcte medicatie-inname? De ondersteunende organisatie weet dan of er eventueel rekening moet gehouden worden met aangepaste ondersteuning.