Brusselse huisartsenkring (BHAK)

De BHAK is de kring van Nederlandstalige huisartsen binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). Deze beroepskring is erkend door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en is dus unicommunautair. De kring telt momenteel 120 leden-huisartsen, waarvan de medische praktijk gelegen is in één van de 19 Brusselse gemeenten.

In de context van een multiculturele grootstad wenst de BHAK de zorg voor de Brusselse  patiënt, in het bijzonder voor de Nederlandstalige patiënt, vorm te geven. Ze werkt mee aan het uitbouwen van een performante en patiëntvriendelijke eerstelijnszorg. Daarom ondersteunt zij de huisartsgeneeskunde in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met een specifieke focus op de Nederlandskundige huisartsen.

Ledenaanbod
 • Nederlandstalige zorg voor de Nederlandstalige patiënt
 • Nederlandstalige zorg tijdens de wacht
 • Belangenbehartiging van de NL-talige huisartsen
 • Aantrekken van voldoende NL-talige huisartsen
 • Werken aan de zichtbaarheid en toegankelijkheid van de huisartsengeneeskunde in het BHG
 • Samenwerken met FR-talige collega's en andere zorgprofessionals in de eerste lijn
 • Navorming voor huisartsen
 • Website met informatie over de huisartsengeneeskunde in het BHG
 • Continuïteit van zorg via de Garde Bruxelloise - Brusselse wachtdienst (GBBW)
.
Lid worden?

Voor aansluiting kan je contact opnemen met het secretariaat.

Dokters

Franstalige tegenhanger

De FAMGB (Fédération des Associations de Médecins Généralistes de Bruxelles) verenigt alle Franstalige huisartsenassociaties in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De kring wordt erkend door de Gemeenschappelijk Gemeenschapscommissie en is bijgevolg bicommunautair. De FAMGB vertegenwoordigt meer dan 1400 huisartsen. Meer info.

Ondersteuning van de beroepskring

Huis voor Gezondheid ondersteunt verschillende Nederlandstalige en tweetalige beroepskringen. Op deze pagina vind je een algemeen overzicht van de ondersteuning die we aan de beroepskringen kunnen bieden. De mate van ondersteuning verschilt naargelang de beroepskringen zelf over ondersteunend personeel beschikken.

Gezien de Brusselse huisartsenkring op eigen personeel beroep kan doen, focust onze ondersteuning zich op volgende domeinen:

 • Uitwerken van interdisciplinaire navorming op vraag en maat
 • Uitwerken van methodieken/tools voor lokale samenwerking
 • Aanbieden van eHealth-opleiding rond eGezondheidsdiensten
 • Promoten van de kring bij geneeskundestudenten

Activiteiten in samenwerking met Huis voor Gezondheid

In de agenda vind je onze aankomende activiteiten terug.