Thuisverpleegkundigen

Brusselse beroepskring voor thuisverpleegkundigen, verzorgenden en zorgkundigen (Bzorgt)

Bzorgt is de Brusselse beroepskring voor thuisverpleegkundigen, verzorgenden en zorgkundigen in Brussel en de Rand. De beroepskring promoot deze zorgberoepen en stimuleert haar leden met mono- en interdisciplinaire navormingen tot netwerking en samenwerking met verschillende Brusselse zorgactoren. Op de Facebookpagina vind je meer informatie over Bzorgt.

Ledenaanbod
  • Aanbod van mono- en interdisciplinaire navormingen
  • Communicatie omtrent wijzigende RIZIV-materie
  • Ontmoetingsplatform voor leden van Bzorgt
  • Signaleren van noden naar de bevoegde beleidsactoren
Lid worden?

Je kan lid worden als je werkt in Brussel en thuisverpleegkundige, zorgkundige of verzorgende bent, zowel als zelfstandige als in dienstverband.

Voor aansluiting kan je contact opnemen met Willy De Smet, voorzitter van de kring.

Franstalige tegenhanger

De voertaal bij Bzorgt is Nederlands, maar iedereen is welkom mits hij/zij Nederlands begrijpt. Er bestaat geen Franstalige tegenhanger.

Ondersteuning van de beroepskring

Huis voor Gezondheid ondersteunt verschillende Nederlandstalige en tweetalige beroepskringen. Op deze pagina vind je een algemeen overzicht van de ondersteuning die we aan de beroepskringen kunnen bieden. De mate van ondersteuning verschilt naargelang de beroepskringen zelf over ondersteunend personeel beschikken.

Huis voor Gezondheid helpt Bzorgt met:

  • het uitwerken van interdisciplinaire navorming op vraag/maat
  • het aanreiken van sprekers voor bepaalde inhoudelijke topics
  • het uitwerken van methodieken/tools voor samenwerking
  • hun Raad van Bestuur en hun Algemene Vergadering
  • het aanbieden van opleiding rond de eGezondheidsdiensten
  • het promoten van de kring bij studenten verpleegkunde
Activiteiten in samenwerking met Huis voor Gezondheid

In de agenda vind je onze aankomende activiteiten terug.