Open Huis Festival

Open Huis Festival

Good vibes only

Meer aandacht voor jongeren

De Vlaamse Gemeenschapscommissie steunt in 2021 projecten die gedurende de coronacrisis inzetten op het welbevinden en het juist informeren van Brusselse jongeren. Deze projecten spelen in op de actuele noden van Brusselse jongeren in tijden van corona, via communicatie of methodieken op jongerenmaat. Ze versterken jongeren in hun persoonlijke ontwikkeling en hun welbevinden. Bovendien bouwen de projecten bruggen tussen netwerk van Cultuur, Jeugd en Sport en hulpverlenende partners.

Inzetten op positiviteit

Huis voor Gezondheid werkte hiervoor het project 'Open Huis Festival: good vibes only' uit. In mei en juni zet het Huis haar deuren open voor alle Brusselse studenten van het Nederlandstalig hoger onderwijs en universiteiten (gezondheidszorgopleidingen). Doel? De mentale veerkracht van deze studenten opkrikken en versterken. Dat doen we door te focussen op beweging en handvaten voor meer veerkracht.

Het aanbod:

  • 19 mei - 18 juni 2021: Live work-out met Marine
  • 17 mei - 14 juni 2021: Yoga met Tina
  • 14 oktober 2021: Live webinar met Prof. Elke Van Hoof: Veerkracht voor jongeren in tijden van corona