Veerkracht

Huis voor Gezondheid gaat voor veerkracht

Sinds eind 2017 zetten we met projectmiddelen van de VGC in op veerkracht voor Brusselse zorgprofessionals. Medio 2020 voorzagen we met de restmiddelen opnieuw een aanbod voor de zorgprofessionals tijdens de coronacrisis. Ze konden gratis deelnemen aan individuele en groepscoaching rond angst en stress, o.a. in samenwerking met The Human Link en BRUCC. In het najaar van 2020 organiseerden we opnieuw een reeks individuele en groepssessies, dit keer over omgaan met langdurige stress.

Meer aandacht voor jongeren

In 2021 bood de VGC middelen voor projecten die focusten op het welbevinden en het juist informeren van Brusselse jongeren. Het Huis lanceerde hiervoor het ‘Open Huis Festival’ voor alle Brusselse studenten van het Nederlandstalig hoger onderwijs en universiteiten (gezondheidszorgopleidingen). Doel? De mentale veerkracht van deze studenten opkrikken en versterken. Dat deden we door te focussen op online beweegsessies en een webinar rond veerkracht.

Ruggensteun voor de eerste lijn

In de loop van 2022 en 2023 konden we opnieuw een aanbod lanceren, dit keer voor Brusselse zorg- en welzijnsprofessionals, in samenwerking met Kenniscentrum Welzijn, Wonen, Zorg. ‘Zorg voor de Brusselse zorg‘ zet in op het behouden en verhogen van veerkracht, dankzij middelen van het Fonds Dr. Daniël Deconinck, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Deze sessies gingen o.a. over de preventie van burn-out, zelfzorg, mindfulness, … We hadden ook oog voor leidinggevenden, ze konden meedoen aan een intervisietraject.