Praktijk opstarten

Hoe begin je eraan?

Een eigen praktijk starten is een boeiende en uitdagende onderneming. Voorwaarden zijn wel dat je weet waaraan je begint, dat je in staat bent om risico’s in te schatten en dat je de nodige energie kan opbrengen. Beroepsinhoudelijk ben je uiteraard zeer goed voorbereid, maar het runnen van een eigen praktijk, word je niet aangeleerd.

 

Solo-praktijk, duo-praktijk of groepspraktijk?

Opteer je voor een solo-praktijk, een duopraktijk of eerder voor een groepspraktijk? Als je ervan overtuigd bent dat je met collega’s wil samenwerken, dan kan je de stap zetten om te associëren.

 

Meer info hieromtrent kan je terugvinden in de publicatie ‘Associëren stap voor stap. Stappenplan voor samenwerking in het vrije beroep’.

 

 

Locatie van de praktijk

Voor je een praktijk opstart, is het belangrijk om goed na te denken over de ligging van de praktijk. De wijkmonitoring stelt je een selectie van indicatoren ter beschikking die de dynamiek binnen en de verschillen tussen de wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aantonen. Zo kan je o.a. informatie opvragen over de bevolking, het inkomen, de gezondheid, de huisvesting en de mobiliteit.

 

Twijfel je tussen bepaalde wijken? Wij kunnen je ondersteunen door een omgevingsanalyse uit te voeren. Op die manier krijg je zicht op de zorgverleners en welzijns- en gezondheidsorganisaties die al in de wijk actief zijn. Contacteer ons hiervoor via info@huisvoorgezondheid.be.

Financiële ondersteuning

Microfinanciering: lening BOOSTME
De ‘Boost-me’ lening geldt voor elk type investering van 10.000 € tot € 50.000 €. De eigen inbreng moet 25% van het project bedragen. Er zijn geen waarborgen vereist. De lening duurt tussen 3 en 5 jaar en heeft een rentevoet van 4%. Bij deze lening hoort verplichte begeleiding door Brupart of een erkend steunpunt.
.
Cofinanciering: lening BRUFIN
De ‘Brufin’ lening is een lening gerealiseerd in cofinanciering met een goedgekeurde bank. Deze lening geldt voor elk type investering van 10.000 € tot 200.000 €. De tussenkomst van Brupart bedraagt maximaal 50% van de totaal benodigde financiering. Er moet een eigen inbreng zijn van 10% van het project met waarborgen.
.
Premies vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voor sommige aanpassingen of aankopen kan je op premies vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beroep doen. Soms voorziet een gemeente ook in bepaalde wijken tegemoetkomingen. Je doet er dus goed aan om dit na te kijken.
.
Premies vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Zorgverleners die in Brussel wensen te starten, kunnen bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) subsidies aanvragen voor hun infrastructuur. Lees de voorwaarden en het reglement betreffende de investeringssubsidies gezondheid.
.
Specifieke premies voor huisartsen
Het Impulseofonds is een pakket van maatregelen ter ondersteuning van de huisartsengeneeskunde. Binnen Brussel is de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) verantwoordelijk voor de toekenning van impulseomiddelen.

Huis voor Gezondheid is vanaf 2019 erkend als officiëel steunpunt voor het Brussels gewest. Artsen kunnen begeleiding krijgen voor de indiening van hun aanvraag alsook steun bij de installatie. Contacteer ons!

Registratie via de sociale kaart

Als startende zorgverlener registreer je je via www.desocialekaart.be. Deze website bundelt de gegevens van zorgverleners en welzijns- en gezondheidsorganisaties werkzaam in Vlaanderen en Brussel.

De website laat ook toe om op te vragen welke Nederlandstalige zorgverleners en welzijns- en gezondheidsorganisaties in je buurt actief zijn.

Ben je werkzaam in Brussel en wens je ook een beter zicht op het Franstalig netwerk in de omgeving van je praktijk? Contacteer ons!