Transitie naar (multidisciplinaire) groepspraktijken

Transitie naar (multidsiciplinaire) groepspraktijken

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat werken in een groepspraktijk zorgt voor minder uitval van huisartsen. Daarnaast toont een studie van het Brussels Observatorium aan dat 92% van de jonge huisartsen multidisciplinair (of interdisciplinair) willen samenwerken. Dit geldt niet enkel voor huisartsen, maar het is een wens van veel jonge zelfstandige zorgverleners.

 

Wij ondersteunen zorgverleners om een multidisciplinaire groepspraktijk op te zetten. We geloven dat we niet alleen hen helpen, want dit komt ook de Brusselse eerstelijnszorg ten goede.

 

Wil je de sprong wagen maar wil je eerst meer lezen? Dat kan in de publicatie ‘Samenwerken in de Zorg : Stappenplan’ van de federatie vrije beroepen.

 

 

Een praktijk opstarten, hoe begin je eraan?

 

Een eigen praktijk starten is een boeiende en uitdagende onderneming. Voorwaarden zijn wel dat je weet waaraan je begint, dat je in staat bent om risico’s in te schatten en dat je de nodige energie kan opbrengen. Beroepsinhoudelijk ben je uiteraard zeer goed voorbereid, maar het runnen van een eigen praktijk, wordt je niet aangeleerd.

 

Solo-praktijk, duo-praktijk of groepspraktijk?

Opteer je voor een solo-praktijk, een duopraktijk of eerder voor een groepspraktijk? Als je ervan overtuigd bent dat je met collega’s wil samenwerken, dan kan je de stap zetten om te associëren.

 

 

Locatie van de praktijk

Voor je een praktijk opstart, is het belangrijk om goed na te denken over de ligging van de praktijk. De wijkmonitoring stelt je een selectie van indicatoren ter beschikking die de dynamiek binnen en de verschillen tussen de wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aantonen. Zo kan je o.a. informatie opvragen over de bevolking, het inkomen, de gezondheid, de huisvesting en de mobiliteit.

 

Twijfel je tussen bepaalde wijken? Wij kunnen je ondersteunen door een omgevingsanalyse uit te voeren. Op die manier krijg je zicht op de zorgverleners en welzijns- en gezondheidsorganisaties die al in de wijk actief zijn. Contacteer ons hiervoor via katrien@huisvoorgezondheid.be.

 

Financiële ondersteuning

Medefinanciering dmv lening of kapitaalparticipatie
Finance&invest.brussels is een Brusselse overheidsonderneming. Ze maakt financiering mogelijk voor Brusselse ondernemingen die meerwaarde genereren en vult hun financieringsladder aan. Hoe? Door concrete oplossingen voor te stellen die tegemoetkomen aan de financiële noden van ondernemers op beslissende momenten in hun bestaan: oprichting, uitbreiding, innovatie, …

 

Premies vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voor sommige aanpassingen of aankopen kan je beroep doen op premies vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Soms voorziet een gemeente ook in bepaalde wijken tegemoetkomingen. Je doet er dus goed aan om dit na te kijken.
.
Premies vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie
Zorgverleners die in Brussel wensen te starten, kunnen bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) subsidies aanvragen voor hun infrastructuur. Lees de voorwaarden en het reglement betreffende de investeringssubsidies gezondheid.
.
Specifieke premies voor huisartsen
Het Impulseofonds is een pakket van maatregelen ter ondersteuning van de huisartsengeneeskunde. Binnen Brussel is de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) verantwoordelijk voor de toekenning van impulseomiddelen.

Registratie via de sociale kaart

Als startende zorgverlener registreer je je via www.desocialekaart.be. Deze website bundelt de gegevens van zorgverleners en welzijns- en gezondheidsorganisaties werkzaam in Vlaanderen en Brussel.

Samenwerken

De website laat ook toe om op te vragen welke Nederlandstalige zorgverleners en welzijns- en gezondheidsorganisaties in je buurt actief zijn.

Ben je werkzaam in Brussel en wens je ook een beter zicht op het Franstalig netwerk in de omgeving van je praktijk? Contacteer ons!