Beroepskringen

Ondersteunen van beroepskringen

Huis voor Gezondheid vindt het belangrijk om de Brusselse Nederlandstalige beroepskringen zo gericht mogelijk te ondersteunen in hun noden. Ons ondersteuningsaanbod werd daarom uitgewerkt op basis van input van verschillende Brusselse Nederlandstalige beroepskringen.

Algemene ondersteuning naar de Brusselse beroepskringen
  • Uitwerken van interdisciplinaire navormingen op vraag en maat van de beroepskring.
  • Verdedigen van de standpunten van de beroepskringen in beleidsorganen én naar de 2e lijn.
  • Uitwerken van methodieken en tools ter bevordering van de lokale samenwerking.
  • Aanbieden van opleidingen rond het leren kennen en gebruiken van de eGezondheidsdiensten.
  • Aanbieden van ondersteuning rond de GDPR-wetgeving.
  • Ondersteunen van de beroepskringen bij het uitvoeren van hun communicatiebeleid.
  • Bekendmaken van de beroepskringen en hun werking in de Brusselse zorgopleidingen.
  • Versterken van de samenwerking tussen de beroepskringen en de Brusselse opleidingsinstantie.
  • Organiseren van events voor studenten om Huis voor Gezondheid en de kring te leren kennen.
Geen Brusselse Nederlandstalige beroepskring?

Huis voor Gezondheid ondersteunt bij het opstarten en uitbouwen van een nieuwe beroepskring. Hebben jij en/of enkele collega's interesse? Neem contact op met ons en wij verkennen binnen ons netwerk of er een voldoende breed draagvlak is om de stap te zetten.

Wanneer we samen beslissen om ervoor te gaan, zorgen wij voor ondersteuning bij de administratieve opstartprocedure van de kring. Wij helpen ook bij de organisatie van navormingen.