Vroedvrouwen

Brusselse vroedvrouwenkring

De Brusselse vroedvrouwenkring is een kring voor Nederlandstalige vroedvrouwen en leden van vroedvrouwenpraktijken werkzaam in de 19 Brusselse gemeenten. De kring heeft als doel intercollegiaal overleg mogelijk te maken, de banden tussen vroedvrouwen te versterken en een draagvlak  te bieden voor interdisciplinair overleg. De Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen (VBOV) ondersteunt de Brusselse kring.

Ledenaanbod
  • Mono- en interdisciplinaire navormingen
  • Ontmoetingsplatform voor leden van de kring
  • Toegang tot de contactgegevens van de leden
Lid worden?

Voor aansluiting kan je contact opnemen via mail met vroedvrouwenkringbrussel@gmail.com.

Pasgeboren baby

Franstalige tegenhanger

Er bestaat geen Franstalige tegenhanger binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
'L'Union Professionnelle des Sages-femmes Belges' (UpSfb) is op nationaal niveau de Franstalige vroedvrouwenkring.

Ondersteuning van de beroepskring

Huis voor Gezondheid ondersteunt verschillende Nederlandstalige en tweetalige beroepskringen.
Op deze pagina vind je een algemeen overzicht van de ondersteuning die we aan de beroepskringen kunnen bieden.
De mate van ondersteuning verschilt naargelang de beroepskringen zelf over ondersteunend personeel beschikken.

Onze ondersteuning van de vroedvrouwenkring focust zich op:

  • het uitwerken van navormingen op vraag/maat
  • het uitwerken van methodieken/tools voor samenwerking
  • het helpen bij het communicatiebeleid van de kring
  • het bekend maken van de kring bij Brusselse vroedvrouwen
  • het netwerken en samenwerken met de 2e lijn
  • het signaleren van knelpunten naar het beleid
  • het promoten van de kring bij studenten vroedkunde
Activiteiten in samenwerking met Huis voor Gezondheid

In de agenda vind je onze aankomende activiteiten terug.