In de 1ste lijn

Samenwerken in de 1ste lijn

Communicatie tussen zorgverleners is de basis voor kwaliteitsvolle zorg. We ondersteunen zorgverleners om interdisciplinair samen te werken. Elkaar leren kennen, inzicht hebben in elkaars werkveld en op een vlotte manier communiceren zijn hiervoor essentiële factoren.

Bij goede communicatie verloopt doorverwijzen en opvolgen van patiënten vlotter. Je lost problemen sneller op en er zijn minder obstakels. Niet alleen de patiënt heeft hier voordelen van, ook zorgverleners zelf profiteren dan van het gemak waarmee de zorg verloopt.