Terugblik op een geslaagde Eerstelijnsmeeting 2024

9 april 2024

Op 21 maart 2024 vond de 17e editie van de Eerstelijnsmeeting plaats. Een bijscholings- en netwerkmoment voor de Brusselse gezondheids- en welzijnssector, georganiseerd door BruZEL.

Dit jaar stond het thema ‘Zelfzorg voor jou en je patiënt/cliënt: dat doe je niet alleen’ centraal. Goede zelfzorg is essentieel voor zowel gezondheids- en welzijnsprofessionals, als voor hun patiënt/cliënt. Werken aan veerkracht gaat echter meestal niet vanzelf en doe je al helemaal niet alleen.

Tijdens de workshops keken we naar verschillende, inspirerende manieren om zelfzorg een plaats te geven in de praktijk, voor jezelf als gezondheids- en welzijnsprofessional en in relatie tot de patiënt/cliënt.

 

Workshop: Technologische Toverkracht: digitale revolutie in de zorg dankzij AI?

Tijdens de workshop “Technologische Toverkracht: digitale revolutie in de zorg dankzij AI”, gegeven door van Ilke Montag van Solidaris Brabant, kwamen verschillende stellingen over AI in de zorgsector aan bod. Ilke daagde de deelnemers uit om te kiezen tussen pro- en contra-argumenten. O.a. de mogelijke vervanging van radiologiediensten door AI-diagnostiek en de rol van de geneticus in gepersonaliseerde medicatie. Het belang van het integreren en omarmen van AI in de zorg kwam naar voor. Dit kan echter niet zonder een kritische evaluatie, aandacht voor het menselijk contact en de noodzaak van het verzamelen van data met een duidelijk doel binnen een zorgkader waarbij de eindverantwoordelijkheid ligt bij professionals.

Meer weten? Lees hier het uitgebreid verslag van deze workshop.

 

Workshop: Hoe kan doelgerichte zorg helpen in de zoektocht naar zelfzorg bij jou en je patiënt?

Annet Wauters van het Vlaams Patiëntenplatform ging samen met de deelnemers na hoe ze doelgerichte zorg in de praktijk kunnen brengen en hoe dit kan leiden tot meer en betere zelfzorg. De deelnemers brachten via een casusoefening de levensdoelen in kaart van drie fictieve Brusselaars met een zorg- en ondersteuningsnood. Doelzoeker vormde het instrument voor de oefening. Ze concludeerden onder meer dat door het gebruik van een instrument zoals doelzoeker de patiënt of cliënt in een meer gelijkwaardige positie komt te staan met de professional. Een dergelijke oefening helpt ook om je eigen blik als professional eigen blik te verbreden. De aandacht voor het perspectief van de patiënt of cliënt vormt hierbij de basis.

Meer weten? Lees hier het uitgebreid verslag van deze workshop.

 

Workshop: Patient empowerment

In deze workshop ging Edgar Eeckman, voorzitter van de vzw Patient Empowerment, met de deelnemers in gesprek over de voor- en nadelen van patient empowerment en de bedenkingen vanuit het terrein. Patient empowerment werd gedefinieerd als het proces waarbij de patiënt controle heeft over zijn gezondheidsmanagement, met nadruk op gelijkwaardige samenwerking. Dit proces omvat verschillende fasen, waaronder het verwerven van informatie, intrinsieke motivatie, shared decision making en het versterken van self-efficacy. Deelnemers aan de workshop debatteerden over de voor- en nadelen van patient empowerment. Ze benadrukten de voordelen zoals betere zorgplanning en de meerwaarde in noodsituaties. Als nadelen benoemden ze de keuzevrijheid van de patiënt om hiermee aan de slag te gaan of situaties waarin patiënten patient empowerment niet willen accepteren. Daarnaast gaven de deelnemers ook volgende belangrijke bedenkingen aan, zoals o.a. de rol van naasten, het omgaan met mondige patiënten en het belang van opleiding en ondersteuning voor zowel zorgverleners als patiënten.

Meer weten? Lees hier het uitgebreid verslag van deze workshop.

 

Workshop: Geen veerkrachtige professional zonder een veerkrachtig team

In deze workshop bespraken de deelnemers hoe je de veerkracht van jouw team kan versterken. Goedele Slots en Bart Dewaele van de Odisee hogeschool verzorgden deze workshop. Veerkracht is een complex samenspel van onder meer persoonlijke kenmerken alsook opvoeding. Vandaag de dag leven we in een tijdperk van enorme gulzigheid en haast. We gunnen onszelf weinig tot geen tijd voor rust, en rust wordt vaak gezien als verloren tijd. Bij het ontwikkelen van veerkracht is het belangrijk om ons bewust te zijn van factoren waar we zelf weinig controle over hebben. De eerste belangrijke stap is stilstaan en afstand nemen van de dagelijkse hectiek. Tijdens de workshop zoomden ze in op 2 thema’s: zelfmeesterschap en cultuur van mildheid. Wanneer je hierop inzet, zorgt dit voor een verhoging van veerkracht. Wie zich hierin wil verdiepen of meer informatie wil over dit thema, kan surfen naar de website ‘stilvallen geeft veerkracht’ of het boek ‘stilstaan in beweging’ lezen.

Meer weten? Lees hier het uitgebreid verslag van deze workshop.