Kandidaatstelling zorgraad en/of cluster ELZ BruZEL

3 mei 2019

“Een zorgraad is een rechtspersoon die binnen zijn werkgebied werkt aan de organisatie van de eerstelijnszorg en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders” (Decreet over de hervorming van de eerstelijn)

De 5 prioritaire opdrachten van de zorgraad:

Organisatie van de onderlinge afstemming tussen zorgaanbieders, zorgaanbieders en andere organisaties, alsook zorgaanbieders en personen met een zorg- en ondersteuningsnood, mantelzorgers en vrijwilligers.
Stimuleren van interdisciplinaire samenwerking tussen zorgaanbieders binnen de eerstelijnszones.
Ondersteunen van verenigingen die zorgaanbieders groeperen die in de eerstelijnszone werkzaam zijn.
4° Ondersteunen van de ontwikkeling van het geïntegreerd breed onthaal.
Aanleveren van gegevens aan het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor de Sociale Kaart.

Meer info omtrent de voorlopige Zorgraad:

Nota Nieuw goedgekeurde decreet + BVR Nieuw goedgekeurde decreet
Presentatie Veranderforum 7 Mei 2019