Evenementen voor studenten

Banner BO³NZ

Events voor studenten uit zorgopleidingen

Huis voor Gezondheid laat studenten kennismaken met Brussel als stad om te wonen en te werken in haar boeiende zorgsector. Hiervoor organiseren we tal van evenementen voor studenten uit de Brusselse Nederlandstalige zorgopleidingen.

 

Een greep uit ons aanbod:
  • Jobhoppen: voor studenten verpleegkunde (2°jaar)
  • JOB@Brussel: jobbeurs voor laatstejaars-studenten van alle Nederlandstalige paramedische opleidingen
  • Welkomavond: voor huisartsen in opleiding (HAIO's)
  • Stagestartavond: voor studenten geneeskunde die stagelopen in Brussel
  • ...

 

Studenten

Jobhoppen

Met "jobhoppen in Brussel" willen we studenten van het tweede jaar verpleegkunde uit de Nederlandstalige Brusselse scholen warm maken voor Brussel als woon-werkstad.

Studenten maken kennis met verschillende zorgorganisaties. De nadruk ligt op alternatieve zorginstellingen waar men als verpleegkundige aan het werk kan (bv. de gevangenis, Kind & Gezin, Klein Kasteeltje, CGG, MPIGO De Heemschool, een wijkgezondheidscentrum, en vele anderen). 's Middags lunchen we in een lokaal dienstencentrum waar we ook een meeting hebben met een Brusselse thuisverpleegkundige. Zij vertelt haar ervaringen over werken met de rijkdom aan culturen en gewoonten, bij gezinnen in de Marollen tot in de Europese wijk.

Tijdens hun weg naar de verschillende organisaties komen we langs gezellige pleintjes, ontdekken we verrassende hoekjes en maken we kennis met het bruisende leven in de hoofdstad.

Uit de vorige edities blijkt dat dit evenement aanzet tot blikverruiming. 50% van de studenten herzag zijn mening over Brussel in positieve zin.

Enkele getuigenissen

Oz Ozlem, St Guido
“Ik kies bewust voor Brussel omdat ik erg van deze multiculturele smeltkroes hou.”

Vlaams minister Sven Gatz
“De vraag naar Nederlandstalige verpleegkundigen in Brussel is groot. Verpleegkundigen die kiezen om hun professionele carrière uit te bouwen  in onze hoofdstad kiezen voor zekerheid. Onze hoofdstad heeft bovendien heel wat troeven die jammer genoeg niet gekend zijn door het brede publiek. Evenementen zoals de Jobhopdag kunnen hierin verandering brengen. Brussel heeft zeker vandaag een grote behoefte aan jonge mensen die ervoor kiezen om in onze hoofdstad te komen studeren én te werken. Zij worden de wissel op de toekomst”.

VGC-Collegelid Bianca Debaets
"Jongeren goesting doen krijgen om in Brussel te werken en te wonen is vandaag meer dan ooit nodig. De stijging van het aantal Nederlandstalige studenten verpleegkunde illustreert dat het Huis voor Gezondheid met Jobhoppen en andere projecten mooie resultaten kan voorleggen”, zegt  VGC Collegelid voor Gezondheid, Welzijn en Gezin Bianca Debaets. “Goede en toegankelijke eerstelijnszorg is één van de speerpunten van mijn beleid. In de toekomst zal zorg immers meer in en rond de thuissituatie van de patiënt plaatsvinden. Deze editie van Jobhoppen legt dan ook de goede klemtoon door studenten verpleegkunde in contact te brengen met de Brusselse lokale dienstencentra, wijkgezondheidscentra en andere zorgverleners in de eerste lijn. De verpleegkundigen van morgen zijn zo vertrouwd met de rijkdom en diversiteit van het Brusselse zorgaanbod en de troeven van de stad.”

Jobbeurs

De JOB@Brussel beurs wordt jaarlijks georganiseerd voor alle laatstejaarsstudenten van de Nederlandstalige zorgopleidingen in de Brusselse hogescholen.

Meer dan 400 studenten nemen hieraan deel. Zij maken kennis met standhouders van een aantal grote en minder grote zorgorganisaties uit de Brusselse eerste- en tweedelijn.

Studenten krijgen tijdens deze beurs een voorproefje van de ontzettend boeiende en diverse werksfeer die de Brusselse zorgsector biedt. Zo proberen we het aanbod aan zorgverleners te vergroten waardoor we kansen creëren voor een beter zorgklimaat in Brussel

Welkomavond voor HAIO's

We verwelkomen elk jaar de huisartsen in opleiding die stage lopen in Brussel. Tijdens de welkomavond maken ze kennis met de Brusselse huisartsenkring (BHAK) en krijgen ze meer informatie over werken in Brussel, getuigenissen van huisartsen, ondersteuning bij hun stages, et cetera.

Stagestartersavond

Tijdens de stagestartavond verwelkomen we studenten geneeskunde van alle Vlaamse universiteiten die stage zullen lopen in Brussel of een Brusselse stage achter de rug hebben.

Doorheen getuigenissen van Brusselse huisartsen, specialisten, artsen in opleiding kunnen studenten kennismaken met de uitdagingen in de Brusselse zorgsector.

“Ik wil graag in Brussel werken omdat ik het een zeer diverse stad vind waar ik veel talen kan gebruiken.” 

Harcha Fereaoun Meryem, Odisee