Nuttige info voor elke zorgprofessional in Brussel

Banner BO³NZ

Welke informatie is goed om weten?

Financiële ondersteuning

Medefinanciering d.m.v. lening of kapitaalparticipatie

Finance&invest.brussels is een Brusselse overheidsonderneming. Ze maakt financiering mogelijk voor Brusselse ondernemingen die meerwaarde genereren. Ze vult met name hun financieringsladder aan. Hoe? Door concrete oplossingen voor te stellen die tegemoetkomen aan de financiële noden van ondernemers op beslissende momenten in hun bestaan: oprichting, uitbreiding, innovatie, …

 

Premies vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Voor sommige aanpassingen of aankopen kan je beroep doen op premies vanuit het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Soms voorziet een gemeente ook in bepaalde wijken tegemoetkomingen. Je doet er dus goed aan om dit na te kijken.

 

Premies vanuit de Vlaamse Gemeenschapscommissie

Zorgprofessionals die in Brussel wensen te starten, kunnen bij de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) subsidies aanvragen voor hun infrastructuur. Lees de voorwaarden en het reglement betreffende de investeringssubsidies gezondheid.

 

Specifieke premies voor huisartsen

Het Impulseofonds is een pakket van maatregelen ter ondersteuning van de huisartsengeneeskunde. Binnen Brussel is de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC) verantwoordelijk voor de toekenning van Impulseomiddelen.

 

Zipster

Zipster  is een digitale tool die de doorverwijzing naar lokale welzijnsactoren wil faciliteren. Het ondersteunt gezondheids- en welzijnsprofessionals in het detecteren van psychosociale noden én in het doorverwijzen naar de meest gepaste welzijnsorganisatie. Ook jij kan je registreren op Zipster! Wil je graag meer weten over deze tool? Klik dan hier.

 

Registratie via de Sociale Kaart

Als startende zorgprofessional registreer je je via www.desocialekaart.be. Deze website bundelt de gegevens van zorgprofessionals en welzijns- en gezondheidsorganisaties werkzaam in Vlaanderen en Brussel.
De website laat ook toe om op te vragen welke Nederlandstalige zorgprofessionals en welzijns- en gezondheidsorganisaties in je buurt actief zijn.

 

verpleegkundige
stethoscoop

Ben je werkzaam in Brussel en wens je ook een beter zicht op het Franstalig netwerk in de omgeving van je praktijk? Contacteer ons!

 

Infobox - Wegwijs naar de reglementering.

De Infobox, wat is dat?

De Infobox is een informatiebrochure voor zorgprofessionals. Ze bevat praktische toelichtingen over de reglementering van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. De Infobox maakt je wegwijs doorheen de belangrijkste verplichtingen voor jouw praktijkvoering.
Ze richt zich tot pas afgestudeerde zorgprofessionals, zorgprofessionals in opleiding, stagemeesters en gevestigde zorgprofessionals.

Welke onderwerpen vind je in de Infobox?
  • Toegang tot jouw beroep
  • Sociaal statuut
  • Aanrekening van verstrekkingen
  • Het voorschrift
  • Contacten met de patiënt
  • Arbeidsongeschiktheid van de patiënt
  • Contacten met het Riziv