Bewegen Op Verwijzing

Bewegen Op Verwijzing - Regio Brussel

Cette page en français

 

"Dagelijks bewegen. Soms denken we er te weinig tijd voor te hebben of is simpelweg de zin er niet.
Beperkte (financiële) kansen verhogen de drempel nog meer. Maar wat als je gezondheid eronder lijdt?"


Dankzij Bewegen Op Verwijzing kunnen volgende beroepsbeoefenaars patiënten met een gezondheidsrisico doorverwijzen naar een Bewegen Op Verwijzing-coach: een arts, een verpleegkundige, een kinesitherapeut, een diëtist, een apotheker, een maatschappelijk werker, een psycholoog, een ergotherapeut, een voedvrouw, een podoloog. 

 

Bewegen Op Verwijzing
Doel van het project?

De Brusselaar aan het bewegen krijgen. Want meer bewegen is een manier om het risico op gezondheidsproblemen te verkleinen. In overleg met de Bewegen Op Verwijzing-coach krijgt de patiënt een beweegplan op maat: van een dagelijkse fietstocht naar het werk tot een wekelijks dans- of zwemuurtje in de buurt.

Netwerk van lokale partners

Bewegen Op Verwijzing vertrekt vanuit een lokaal intersectoraal netwerk waarin lokale en regionale partners uit verschillende sectoren vertegenwoordigd zijn. Lokale besturen, beroepskringen, gezondheids- en welzijnszorg, aanbieders van laagdrempelig beweegaanbod, organisaties die kwetsbare groepen bereiken, het Logo, ziekenhuizen,....

Op dit lokale niveau en in afstemming met de verschillende sectoren is het belangrijk dat het laagdrempelige beweegaanbod in kaart wordt gebracht. Waar nodig wordt dit best ook aangevuld met een aanbod dat voldoet aan de noden van de doelgroep.

Meer informatie?

Algemene info is terug te vinden op www.bewegenopverwijzing.be.
Klik op bovenstaande afbeeldingen voor specifieke info omtrent de opstart en uitrol in Brussel.

Of bekijk het filmpje: