Administratieve stappen

Infobox - Wegwijs naar de reglementering.

De Infobox, wat is dat?

De Infobox is een informatiebrochure voor zorgverleners. Ze bevat praktische toelichtingen over de reglementering van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. Je wordt wegwijs gemaakt doorheen de belangrijkste verplichtingen voor jouw praktijkvoering.
De Infobox richt zich tot pas afgestudeerde zorgverleners, zorgverleners in opleiding, stagemeesters en gevestigde zorgverleners.

Welke onderwerpen vindt u in de Infobox?
  • Toegang tot uw beroep
  • Sociaal statuut
  • Aanrekening van verstrekkingen
  • Het voorschrift
  • Contacten met de patiënt
  • Arbeidsongeschiktheid van de patiënt
  • Contacten met het Riziv